Početna Kaštela Istraživanje Muzeja Grada Kaštela – Ančina pećina

Istraživanje Muzeja Grada Kaštela – Ančina pećina

867
UDIO

Ančina pećina

 
 Ančina pećina u Labinskoj dragi jedan je od većih speleoloških objekata u okolici Kaštela. Zahvaljujući speleologu Robertu Nožini iz Prgometa koji je upozorio na njeno postojanje, arheolozi Muzeja grada Kaštela i Trogira Ivan Šuta i Lujana Paraman 14.11. obišli su pećinu. Ulaz je prilično nepristupačan, te je potrebno imati speleološku opremu da bi se spustilo u pećinu dugačku oko 35 m. Unutrašnjost je prostrana, sa sačuvanim „špiljskim ukrasima“-stalagmitima i stalaktitima. Pećina je potencijalno nalazište, posebice uzmemo li u obzir blizinu nadaleko poznate Mujine pećine i ostala arheološka nalazišta kojima Labinska draga obiluje.

IZVOR: Muzej Grada Kaštela