Početna Hrvatska Kako do stana po 20 kn po kvadratu

Kako do stana po 20 kn po kvadratu

Hrvatska može bolje!

1751
UDIO

stan

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je prijedlog pravilnika koji propisuje uvjete i kriterije najma za POS-ove stanove.

U novim POS zgradama u zagrebačkom Zapruđu i Klari, koje bi trebale biti useljive krajem ove, ili početkom sljedeće godine, od ukupno 850 stanova njih oko 340 planira dati u najam.

Isto će biti i u drugim gradovima, pa tako i u Rijeci, u kojoj će sredinom ove godine, kad se donese Provedbeni program POS-a za 2016. godinu, biti poznat broj najamnih stanova u budućim POS zgradama. Plan je da prvi POS najmoprimci u stanove u Rijeci i okolici usele 2017. godine.

Prvi kriterij

Kako predviđa pravilnik o najmu POS stanova, na njega će pravo imati državljani Hrvatske koji, kao i članovi njihovog zajedničkog domaćinstva, u vlasništvu nemaju odgovarajuću nekretninu na području na kojem se nalazi stan u najmu.

Drugim riječima, netko tko ima prebivalište u Rijeci ili Zagrebu, ali u tim gradovima nema odgovarajuću nekretninu u vlasništvu, no ima, primjerice, vikendicu na moru, moći će u mjestu prebivališta dobiti POS-ov stan u najam. ‘Odgovarajućom’ nekretninom u vlasništvu se, pritom, smatra nekretnina veća od 35 četvornih metara za jednu osobu, odnosno od još deset kvadrata za svaku daljnju osobu, sa svom potrebnom infrastrukturom, dakle vodom i strujom, grijanjem i ostalim.

Drugi kriterij

Drugo, najmoprimci će moći biti samo osobe kojima iznos najamnine predstavlja maksimalno 30 posto ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva. To znači da najmoprimci neće moći biti obitelji koje bi na najamninu morale izdvajati više od 30 posto svojih ukupnih primanja, dakle siromašniji.

Cijenu najma određivat će APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, ovisno o tome gdje se stanovi nalaze, koliko je utrošeno na njihovu gradnju i ostalo. Pravilnik tu cijenu ne određuje, već će je za svaku zgradu posebno određivati APN.

Sudeći prema ranijim najavama iz Ministarstva graditeljstva, najamnina bi se trebala kretati oko 20, do 25 kuna po četvornom metru stana, u manjim sredinama moguće i manje.

Utvrđivanje bodova

Pravilnik kaže da će se red prvenstva za dobivanje POS stana u najam utvrđivati na temelju bodovanja, pri čemu će bodove nositi, redom, postojeći stambeni status, bračno/izvanbračno stanje i broj djece, stručna sprema, životna dob, vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području na kojem se nalazi stan koji se daje u najam, invaliditet, sudjelovanje u Domovinskom ratu, status samohranog roditelja.

Broj bodova koje je moguće ostvariti po pojedinom kriteriju tek treba utvrditi APN posebnom odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva. Bodovi će se zbrajati, i na temelju njih će biti utvrđena lista reda prvenstva.

Ugovor o najmu sklapat će se na rok od pet godina, uz mogućnost naknadnih produljenja od po tri godine. Prije svake obnove ugovora APN će imati pravo zatražiti od najmoprimca potvrdu o neposjedovanju odgovarajuće nekretnine u vlasništvu na području na kojem se nalazi nekretnina u najmu.

Pravila u slučaju otkupa

U svakom ugovoru o najmu bit će utvrđena i kupoprodajna cijena nekretnine, za slučaj da najmoprimac odluči otkupiti stan. Ta će cijena vrijediti pet godina od dana sklapanja ugovora o najmu, a nakon toga će se ponovno utvrđivati, ovisno o kretanju cijena na tržištu, i drugim parametrima. Ako se najmoprimac odluči na otkup stana u roku od prve tri godine najma, ugovorom utvrđena kupoprodajna cijena, kaže pravilnik, bit će umanjena za cjelokupni iznos plaćene najamnine.

Ako od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođu više od tri godine, do najviše pet godina, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85 posto iznosa uplaćene najamnine, a prođe li više od pet godina, kupoprodajna se cijena neće umanjivati, što znači da je kupac dotad plaćene najamnine bacio u vjetar.

IZVOR: Novi list