Početna Hrvatska Kako izračunati i prijaviti porez na kapitalnu dobit

Kako izračunati i prijaviti porez na kapitalnu dobit

663
UDIO

Oporezivanje kapitalne dobiti predviđeno je odredbama Zakona o porezu na dohodak, a koje su stupile na snagu početkom 2016. godine.

Porezna osnovica je zarada ostvarena na trgovanju dionicama i drugim financijskim instrumentima (obveznice, udjeli u investicijskim fondovima, udjeli u trgovačkim društvima i kratkoročni vrijednosni papiri).

Pritom je važno naglasiti da se oporezuju samo neto kapitalni dobici za financijske instrumente kupljene nakon 1. siječnja 2016. i prodane unutar naredne tri godine.

Dakle, ako ste tijekom 2016. kupili i prodali vrijednosne papire te pritom ostvarili zaradu veću od 112 kuna, do 31. siječnja dužni ste prijaviti poreznu obvezu i platiti porez i prirez.

Zarada na kratkoročnim transakcijama oporezuje se po stopi od 12 posto (plus odgovarajući prirez), po kojoj se već oporezuju ostali oblici prihoda od kapitala, kao što su dividende i kamate na štednju, a prilikom obračuna imate pravo smanjiti poreznu osnovicu za ostvarene gubitke.

Kako izračunati poreznu obvezu

U tablici je prikazan obračun porezne obveze na primjeru kupnje i prodaje dionice Valamar Riviere i Luke Ploče, pri čemu je u prvom slučaju ostvarena kapitalna dobit, a u drugom kapitalni gubitak.

Prilikom većeg broja transakcija potrebno je voditi evidenciju i obračunati sve dobitke i gubitke. U slučaju višekratne kupnje i prodaje različite količine istovrsnih dionica pri obračunu je potrebno koristiti FIFO metodu, što znači da dionice idu u obračun onim redom kojim su i nabavljene, tako da ona koja je ranije kupljena ranije ulazi u obračun.

Crobex indeks Zagrebačke burze lani je porastao za 18,1 postoCrobex indeks Zagrebačke burze lani je porastao 18,1 posto
Cropix/Oleg Moskaljov

Pritom treba voditi računa o tome da prilikom prodaje vrijednosnih papira kupljenih prije 2016. godine ne postoji obveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit, niti pravo na korištenje odbitka zbog ostvarenog gubitka.

Nakon što ste obračunali ukupan iznos kapitalnih dobitaka i obračunali poreznu obvezu potrebno je ispuniti JOPPD obrazac, predati ga u ispostavu Porezne uprave (osobno ili poštom) te uplatiti ukupan iznos poreza i prireza.

preuzeto sa tportal.hr