Početna Kaštela Porast broja noćenja u Kaštelima

Porast broja noćenja u Kaštelima

424
UDIO

KAŠTELA DOLASCI I NOĆENJA 2018 /2017, KOMERCIJALNI – kategorizirani SMJEŠTAJ

DOLASCI 2018 DOLASCI 2017 INDEX NOĆENJA 2018 NOĆENJA 2017 INDEX
KOLOVOZ 28402 25195 113 205276 180148 114
SIJEČANJ-KOLOVOZ 86610 72376 120 513295 432691 119

 

U razdoblju kolovoz  (01.08.-31.08.) 2018. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Poljske sa ca 20 %, Njemačke sa cca 17 % , Češke sa cca 7 %, Francuske sa cca 6% , Hrvatske cca 6%, Slovačke, Slovenije i Norveške V. Britanja sa cca 5%, Mađarske sa cca 4 %, Italija , Austrije i  Nizozemske imaju cca 3%, BIH , Ukraina i Rusija  imaju cca 2 % . Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

 

U razdoblju kolovoz 2018. god. ukupni udio noćenja domaćih gostiju je 6 %, stranih gostiju je cca 94 %.

U razdoblju siječanj – kolovoz (01.01.-31.08.) 2018 . u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Poljske sa  cca 19 %, Njemačke sa cca 15 %,   Češke sa cca 8 %, Hrvatske sa 7%, Slovačke i Francuske sa cca 5%,   V.Britanije, Slovenije i Mađarske sa 4%, Norveška i Švedska imaju cca % udjela u noćenjima,  gosti iz BIH , Austrije, Nizozemske i Italija cca 2%. Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju siječanj – kolovoz 2018. god. ukupni udio noćenja domaćih gostiju je 7 %, stranih gostiju je cca 93 %.

Prema gornjim podacima imamo izvrsnu turističku sezonu, iako % povećanja nisu tako veliki kao u predsezoni, ali su zato apsolutna brojčana povećanja značajna. Posebno veseli povećanje u broju domaćih gostiju od cca 33 % u odnosu na 2017 godinu. Naime u razdoblju 01.01.-31.08.2018 godine domaći gosti su ostvarili 34125 noćenja . U istom razdoblju 2017 godine domaći gosti su ostvarili 25691 noćenja. Ovim povećanjem domaći gosti su 4. po zastupljenosti gostiju u Kaštelima, iza Poljske, Njemačke i Češke.

Prije kraja kolovoza prešli smo ukupni broj noćenja za 2017 godinu , kad smo u ukupnom do 31.12. ostvarili cca 495000 noćenja, odnosno prije kraja kolovoza premašili smo magičnu brojku od pola milijuna noćenja.

U komercijalnom smještaju prema e visitoru  imamo ukupno cca 9300 kreveta, a od toga je u domaćinstvima cca 8300.

Prema e- visitoru , u domaćinstvima je registrirano 1642 objekta, odosno 1490 obveznika (iznajmljivača). To je za 25 % više iznajmljivača od istog razdoblja 2017 godine kad smo imali 1284 objekta i 1186  obveznika.

Nekomercijalni smještaj i uži rod – službeno ne evidentiramo za statistiku , ali raspolažemo sa podacima.

DOLASCI I NOĆENJA 2018 /2017, NEKOMERCIJALNI – nekategorizirani  SMJEŠTAJ

  DOLASCI

2018

DOLASCI 2017 INDEX NOĆENJA 2018 NOĆENJA 2017 INDEX
kolovoz 92 528 17 1860 7001 27
siječanj – kolovoz 606 1434 42 8448 17063 50

Manji broj dolazaka i noćenja u nekomercijalnom smještaju može upućivati na činjenicu da imamo povećanje u broju objekata i iznajmljivača , odnosno da je veliki broj naših sugrađana registrirao svoje smještajne kapacitete.