Početna Kaštela UPOZORENJE! Trajno onečišćeno more u Kaštelima

UPOZORENJE! Trajno onečišćeno more u Kaštelima

560
UDIO

Splitsko-dalmatinska županija obavještava da je došlo do trajnog onečišćenja mora na području Grada Kaštela i to na plaži Gojača u Sućurcu i Baletna škola u Kambelovcu.

– U sedmom ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama, koje je obavljeno 12. kolovoza, uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli – stoji u upozorenju iz Županija.

izvor: Dalmatinski portal