Početna Kaštela KAŠTELA, dolasci i noćenja 2019 / 2018, KOMERCIJALNI – kategorizirani SMJEŠTAJ

KAŠTELA, dolasci i noćenja 2019 / 2018, KOMERCIJALNI – kategorizirani SMJEŠTAJ

303
UDIO

DOLASCI 2019 DOLASCI 2018 INDEX NOĆENJA 2019 NOĆENJA 2018 INDEX
RUJAN 9957 9518 105 58087 51546 113
SIJEČANJ – RUJAN 109029 96795 113 616896 566514 109

Kolovoz  U razdoblju RUJAN (01.09.-30.09.) 2019. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke sa 19%, te Poljske sa cca 14 %, zatim Češke i V. Britanije sa cca 8%, Francuske  sa  cca 5%,  Slovenije i Austrije  sa 4%, Hrvatske, Švedske i Finske sa cca 3 % , SAD,  Mađarske,Ukrajine,Rusije, Nizozemske, Norveške , Švicarske, BIH i Belgje  cca 2%. Ostali, jako veliki broj zemalja zastupljene je sa manjim %.

Udio domaćih gostiju je 3%, a stranih 97%.

U razdoblju SIJEČANJ – RUJAN  (01.01.-30.09.) 2019. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Poljska sa 16%,zatim slijede  Njemačka sa cca 15 %, slijedi  Češka sa cca 7%, te  Hrvatska, V.Britanija i Francuska sa cca 6%, Slovenija sa 5%, Norveška  i Slovačka sa cca 4%, Mađarska , Švedska i  Austrija sa cca 3%, Nizozemska, BIH, Italija  i Ukrajina imaju cca 2 % udjela.

Ostale zemlje su zastupljene sa manji %.

Zanimljiva napomena je da je % dolazaka sa tržišta V. Britanije i Francuske povećan u odnosu na 2018 godinu za cca 30 % , odnosno povećanje u broju  noćenja je 33%.

Ova strana tržišta su nam zanimljiva jer su česti gosti pred i posezone, a Britanci su isključivo avio gosti.

U ukupnom za prvih 9 mjeseci Hrvatska je na 4.mjestu (povećanje za u odnosu na 2018 godinu je cca 5% u broju dolazaka), Francuska na 5.mjestu, te V.Britanija na 6. mjestu po broju dolazaka i noćenja u Kaštela .

Udio domaćih gostiju je 6%, a stranih 94%.

U komercijalnom smještaju imamo ukupno cca 10000 kreveta, a od toga je u domaćinstvima cca 9100. Prema e- visitoru , u domaćinstvima je registrirano 1813 objekta, odosno 1648 obveznika (iznajmljivača).

Povećanje je u broju iznajmljivača za cca 10%, u broju krevet za cca 9%, odnosno imamo za 1200 kreveta više nego 2018 u ovom razdoblju. Brojevi variraju jer pojedini iznajmljivači izvan sezone otkazuju rješenja, a u sezoni ponovno aktiviraju.

Sa podacima za nautičare raspolažemo i to za termin 01.01. do 30.09.2019. U tom razdoblju u Kaštelima je ostvareno 38000 dolazaka i 249000 noćenja nautičara .