Početna Kaštela Gostovanje Hrvatskog pjevačkog društva Bijaćka vila – Kaštela na 4. koncertu Furjonove...

Gostovanje Hrvatskog pjevačkog društva Bijaćka vila – Kaštela na 4. koncertu Furjonove zviezde

364
UDIO

Hrvatsko pjevačko društvo Bijaćka vila – Kaštela, ove subote 9. studenoga, sudjeluje na 4. koncertu projekta Furjonova zviezda u Čakovcu. Projket Furjonova zviezda, čiji je idejni začetnik i autor Nikola Sebastijan Jambrošić započeo je 2016. godine pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Čakovečko – međimurske županije i Instituta Ars musica.

Cilj projekta je sačuvati kulturnu baštinu međimurskog kraja kroz suvremene obrade tradicijskih tekstova i melodija kantora Florijana Andrašeca (1888. – 1962.). Andrašec je cijeli svoj životni vijek posvetio stvaranju i prikupljanju melodija, napjeva i različitih književnih tekstova.

HPD Bijaćka vila – Kaštela će u sklopu cijelovečernjeg koncerta pod nazivom Andrašec u izvedbi hrvatskog juga izvesti skladbu Lepšega imena gdo bi zreči mogel. Tekst i glazbu je napisao sam kantor Andrašec, a obradio je profesor Vlado Sunko. Vrijedno je istaknuti da će ovo biti praizvedba Sunkove skladbe te je sam skladatelj sudjelovao u radu HPD Bijaćke vile zajedno sa maestrom Androm Čalom, umjetničkim voditeljem Vile.