Početna Kaštela Zabrana napuštanja mjesta boravka : Pročitajte što se od danas smije a...

Zabrana napuštanja mjesta boravka : Pročitajte što se od danas smije a što ne

2790
UDIO

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske upravo je objavio tri nove odluke koje su danas donijeli. Sve odluke vrijede već od danas.

Prva je ona o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

“S obzirom na to da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosi bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravka”; stoji u odluci u kojoj su navedene i iznimnim slučajevima u kojima se dopušta kretanje poput opskrbe, zdravstvenih i komunalnih djelatnosti. Iznimka su i zaštitarske službe, novinari, stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.

Iznimno se putovati može i iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština.

Za sve gore navedene slučajeve izdaju se propusnice. Za opskrbu, dnevne migracije onih koji rade u zdravstvu i u komunalnim djelatnostima, za putovanja na posao i s posla ako je to neophodno, te zaštitarima i novinarima  propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Za stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb propusnicu izdaje liječnik obiteljske medicine.

Za putovanja iz vitalnih razloga propusnicu izdaju nadležni stožeri civilne zaštite.

Druga odluka koju je donio Stožer odnosi se na uvođenje nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera.

Treća odluka se odnosi na uvođenje nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza.
Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

socijalnog distanciranja
ne zadržavanja na javnim prostorima
posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.