Početna Kaštela More u Kaštelima ima najlošije rezultate među svim kupalištima. Jadran i dalje...

More u Kaštelima ima najlošije rezultate među svim kupalištima. Jadran i dalje služi kao crna jama, a i jahtaši gomile fekalija ispuštaju uz obalu

1359
UDIO

Najčistije vode za kupanje u Europskoj uniji (27 zemalja članica) nalaze se u Austriji, na drugom mjestu je Cipar. Slijede Malta i Grčka, dok je naša zemlja na odličnom petom mjestu.

To su podaci Europske agencije za okoliš u svom novom izvještaju. Analizirana su kupališta na rijekama, umjetnim i prirodnim jezerima i morima. Ako se uzme prosjek svih država članice Unije, najlošija kvaliteta kupališnih voda je u Poljskoj.
Analizirana je kvaliteta vode za kupanje na oko 22.300 morskih, riječnih i jezerskih plaža u Europi, i generalno je more čišće od slatkih voda.

U Hrvatskoj je voda provjeravana na skoro tisuću kupališta. Kod čak 945 ili 95,6 posto svih kupališta voda je ocijenjena kao “izvrsna”, dok je kod njih 26 ili 2,6 posto ocijenjena ocjenom “dobar”, dok je sa “zadovoljavajuće” ocijenjeno svega pet kupališta.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike smo pitali kojih je to pet kupališta koji su dobili ocjenu – dovoljan?

– Što se tiče kupališta koja su ocijenjena kao “sufficient”, radi se o dva kupališta na moru i tri kupališta na kopnenim vodama:
Kamp, Kaštel Gomilica, Gojača, Kaštel Sućurac, rijeka Korana-Foginovo kupalište, Karlovac, Jarun, Veliko jezero 1, Zagreb, Bundek, Veliko jezero Jug, Zagreb – navodi nam u svom odgovoru Ministarstvo.

Spomenimo i da s s ocjenom “loše” nema ni jedno kupalište u Hrvatskoj, dok ih u ostatku Europske unije ima 1,3 posto.
Dakle, od tisuću hrvatskih kupališta kvaliteta vode u Kaštelima je dobila najmanu ocjenu. Razlog tome je, kažu nam naši sugoviornici, ispuštanje fekalnih i drugih otpadnih voda izravno u more. A to može biti i opasno za zdravlje.

Ocjena kakvoće mora za kupanje, napominju u Ministarstvu, kreira se na temelju razine mikrobioloških parametara kao što su Escherichia coli i crijevni enterokoki, a koji se nalaze u fekalnim vodama i ispuštaju ih prvenstveno kućanstva, hoteli…
E. coli je bakterija koja se normalno nalazi u našim crijevima i koja, naravno, dospijeva u fekalne vode, a potom i u more u kojem se kupamo. Ako more i UV zrake ne unište bakterije, onda i mogu biti opasne za one osobe slabijeg imuniteta.

Meri Prodan Bedalov, specijalistica zdravstvene ekologije i voditeljica Odjela opće zdravstvene ekologije pri Nastavnom zavodu za javnom zdravstvo SDŽ, nam kaže:

– Na svim područjima gdje imamo kontinuirano ili povremeno ispuštanje fekalnih otpadnih voda izravno u more, bez prethodne obrade, postoji potencijalni rizik od pojavljivanja zaraznih bolesti kod kupača. Najčešće zarazne bolesti koje se povezuju s fekalno onečišćenom vodom su crijevne zarazne bolesti, ali isto tako se mogu javiti i infekcije kože i sluznica.
Pojedine skupine stanovništva su posebno osjetljive, a tu u prvom redu mislimo na malu djecu i osobe oslabljenog imuniteta koje bi trebali izbjegavati kupanje u moru na plažama koje su pod utjecajem većeg fekalnog onečišćenja – navodi Bedalov.

Problema su itekako svjesni i u gradu Kaštela.

– Grad Kaštela je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim institucijama kako bi se ubrzao postupak izgradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na području našega grada.

S obzirom na to da je za izgradnju velikog dijela mreže zadužena tvrtka “Vodovod i kanalizacija”, vjerujemo da će sva kućanstva biti spojena do 2023. godine, što će kakvoću vode za kupanje učiniti izvrsnom – kažu nam u uredu gradonačelnika Denisa Ivanovića, te priznaju da i dalje postoje neodgovorni pojedinci koji otpadne vode iz kućanstva direktno izbacuju u more.

– Nažalost, postoje izdvojeni slučajevi ispuštanja fekalija tako da smo protekle zime uz pojačane ophodnje komunalnih redara i uz pomoć inspektora te djelatnika VIK-a, zatvorili brojne nelegalne ispuste. Osim toga, na velikom broju kaštelanskih plaža more je izvrsne kakvoće. Nadamo se da će tako i ostati te da će sve naše plaže ovoga ljeta biti pogodne za kupanje – navode nam u Kaštelima, uz napomenu kako prema informacijama kojima raspolažu, Agencija EKO Kaštelanski zaljev je ugovorila i realizirat će radove u ukupnoj vrijednosti 25.710.530,79 kuna (bez PDV-a) u 2020. godini.

– Radovi se odnose na izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije u predjelu Koludrovac – Resnik, fekalni kolektor F 68.3 i F 100 s ograncima, radove na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda na području Radun i Rudine, radove na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Kaštel Štafilić, Kaštel Novi i Kaštel Stari, Lukšić, Kambelovac i Gomilica. Također, uz sufinanciranje Grada Kaštela, Eko Agencija je naručila projektnu dokumentaciju u vrijednosti oko milijun kuna – navode u gradu Kaštela.

Dobili smo i očitovanje Agencije EKO Kaštelanski zaljev.

– Kaštelanski zaljev realizacijom EKO Projekta odmakao je daleko od etikete ekološke crne točke Jadrana kojom je uz Bakarski zaljev proglašen 1998. godine kada je projekt i krenuo s realizacijom. Projekt investicijske vrijednosti od oko dvije milijarde kuna obuhvatio je izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima za šira područja četiri grada Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Kao takav jedinstven je obuhvatom i vrijednošću u Hrvatskoj, a nazivan je jednim od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu.

Kroz projekt su izgrađeni Kanalizacijski sustav Split – Solin, Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir i Vodoopskrbi sustav Split-Solin – Kaštela – Trogir. Izgrađeno je oko 240 kilometaram cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijska crpna stanica, 7 vodovodnih crpnih stanica i 5 vodosprema ukupnih zapremnina 14.500 metara kubnih, 2 hidrotehnička tunela – tunel Stupe ukupne duljine 2.646 metara te tunel Čiovo ukupne duljine 2780 metara, 2 podmorska ispusta s ukupno više od 4 kilometra duljine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Divulje i UPOV Stupe.

Projektima Optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava te izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže – navode u toj Agenciji, uz napomenu kako nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, imaju preduvjete za dobivanje plave zastavice.

– Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu, izgrađeni dio sustava Split – Solin sakuplja otpadne vode i industrije i stanovništva, koje su se ranije slijevale u zaljev. Posebice je interesantno skrenuti pozornost na značajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u Vranjicu nakon niza godina ekstremno visokih koncentracija indikatora fekalnog zagađenja u tom području. Izgradnjom sustava Kaštela – Trogir, kao i projektom sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta u Kaštelima i Trogiru rezultati kakvoće mora Kaštelanskog zaljeva zadnjih godina pokazuju na većini mjernih točaka izvrsne rezultate kakvoće.
Tako posljednji rezultati govore da je dovršenjem realizacije dijela projekta Eko Kaštelanski zaljev, odnosno spajanjem postojeće, stare kanalizacijske mreže u novi sustav, more napokon u potpunosti odgovarajuće za kupanje i uživanje u morskim radostima.

Prije uspostave i puštanja u rad izgrađene kanalizacijske mreže, crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje sve fekalne otpadne vode završavale su Kaštelanski zaljev. Po uspostavi rada sustava odvodnje i pročišćavanja Kaštela -Trogir radovima u sklopu EKO projekta sanirano je i rekonstruirano oko stotinu ispusta u Kaštelanski zaljev samo na području grada Kaštela – objašnjavaju u Agenciji u kojoj su se osvrnuli i na kakvoću kupališne morske vode.

– Pregledom rezultata mjerenja kakvoće mora u 2019. godini nakon završetka projekata sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta uočava se daljnje poboljšanje na svim plažama na kojima su u ranijem razdoblju uočena kratkotrajna onečišćenja.
U ovakvim uvjetima, gdje je većina mjernih točaka izvrsne kakvoće, pojedinačni incidentni slučajevi koje navodite naravno još više dolaze do izražaja.

EKO Agencija i dalje radi na izgradnji novih priključaka sekundarne mreže kao i na razdvajanju postojeće mješovite odvodnje kojom fekalne i oborinske otpadne vode završavaju u more. S obzirom da je sustav odvodnje i pročišćavanja projektiran kao razdijelni u sustav je moguće prihvatiti samo fekalne otpadne vode – kažu u Agenciji, koju smo upitali i o konkretnim onečišćenjima na području Kaštelanskog zaljeva.

– Ona su pretežito uzrokovana sljedećim razlozima: ilegalnim ispuštanjem crnih jama bujičnim tokovima čak i na područjima gdje postoje tehnički preduvjeti za priključenje na kanalizacijsku mrežu kao i ispuštanje mješovite odvodnje u more.
Na lokacijama Gojača, Kamp Gomilica i Torac koje su smještene neposredno u blizini Marine Kaštela prema našim saznanjima događaju se incidenti zbog neodgovornih vlasnika jahti ili jedrilica koji fekalne tankove ispuštaju ili u samoj marini ili neposredno prije ulaska u marinu… – kažu u Agenciji Eko kaštelanski zaljev.

izvor: slobodnadalmacija.hr