Početna Hrvatska Prodaja nekretnine u Kaštel Sućurcu– Industrijski kompleks

Prodaja nekretnine u Kaštel Sućurcu– Industrijski kompleks

341
UDIO

Pozivaju se ponuditelji da pristupe 2. elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje.

„Predmet prodaje na 2. elektroničkoj javnoj dražbi je industrijski kompleks u Kaštel Sućurcu, ukupne površine zemljišta 32.485m2: Nekretnine oznake kat. čest. 7992 Z.U. 1817 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7991 Z.U. 1816 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7985 Z.U. 1815 K.O. Kaštel Sućurac, kat. čest. 7987 Z.U. 2017 K.O. Kaštel Sućurac i kat. čest. 7988 Z.U. 2018 K.O. Kaštel Sućurac, u naravi predstavlja ex remont Kaštel Sućurac (u zemljišnim knjigama skladište, pašnjak, put, dvorišta, izgrađeno zemljište, gospodarska zgrada, pomoćna zgrada i uređeno zemljište).Po prostornom planu, zemljište je industrijske namjene. Lokacija kompleksa je izuzetna, smješten pored Cemex-ovog pogona sv. Juraj u Kaštel Sućurcu. Blizina grada Splita, Solina, Trogira, autoputa te Zračne luke Split. Zemljište sa izuzetnim razvojnim potencijalom i atraktivna investicijska prilika.

 

Pozivaju se ponuditelji da pristupe 2. elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi: 

  • Utvrđena  vrijednost predmeta prodaje 30.410.000 kn. 
  • Početna cijena  na 2. elektroničkoj javnoj dražbi je 15.205.000 kn, iznos  dražbenog koraka je 20.000 kn. 
  • Rok za uplatu  jamčevine u iznosu 1.000.000 kn je 8.2.2021. do kada jamčevina  najkasnije mora biti evidentirana na računu Financijeske agencije.  Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 08.2.2021. neće se  smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno  sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Jamčevina se uplaćuje  na poseban račun Agencije i to IBAN:HR3323900011300028779, 
    Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja. 
  • Ova  elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim  identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 25795.

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt: 

U dogovoru sa stečajnim upraviteljem Franom Krištom (mob: 098/254-563). 

Za više detalja oko same dražbe, kontaktirati na mail matej.b@b2kapital.hr