Početna Hrvatska Državna tvrtka stopirala je radove državnoj tvrtki na – državnom projektu, otkrivamo...

Državna tvrtka stopirala je radove državnoj tvrtki na – državnom projektu, otkrivamo detalje o napuštenom gradilištu kod ‘tvornice smeća‘ u Lećevici

267
UDIO

Trideset godina prolazi od utemeljenja samostalne Hrvatske, ali čini se da državu još uvijek nemamo.

Kako, naime, drugačije objasniti novi apsurd u kojem projekt od državne važnosti kompliciraju i stopiraju dvije državne tvrtke. Konkretno, Hrvatska elektroprivreda (HEP) i Hrvatske šume (HŠ). I to punih pet godina!

Sada je već šest mjeseci na čekanju i gradilište trafostanice posredstvom koje bi se električnom energijom trebao opskrbljivati Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije, projekt koji se najavljuje već dva desetljeća, a u posljednje vrijeme je za njegovu provedbu zadužena županijska tvrtka “Regionalni centar čistog okoliša”.

– Evo gradilišta na južnom ulazu u naše mjesto. U ljeto, mislim u srpnju počeli su kopati, bagerima vaditi zemlju na ovom području, pa sve prebacivati kamionima na ono odlagalište, tamo desno. Ponadali se mi mještani kako ćemo sutra imat bolju struju, a ne da nas svaki grom i svaka jača kiša ostave u mraku.

Prije par dana jedan stup od struje se i zapalio od iskrica, pa smo cijelu noć bili bez struje – pokazuje nam stanovnik Lećevice nove iskope koji su trebali anulirati probleme s opskrbom električnom energijom i za niti tisuću mještana te zagorske općine, ali i osigurati energiju za buduću “tvornicu smeća”.

“Zapasalo” se gradilište i na nešto manje od 3000 četvornih metara počeli su pripremni radovi za izgradnju trafostanice snage 35 kilovolta, ali investicija od gotovo 12 milijuna kuna na samom je početku stala. Gradilište, koje to praktički nije ni postalo, već je – zatvoreno.

Obavljeno je to po nalogu HŠ-a koji upravlja tim zemljištem. Zemljištem koje je u vlasništvu Republike Hrvatske. Našim zajedničkim zemljištem. Zbog čega se zaustavlja izgradnja objekta koji je neophodan da se u budućnosti okonča i europski projekt postrojenja za zbrinjavanje otpada koji se treba graditi u Šilovića Docima, u nedalekim Kladnjicama?

Upitali smo to HŠ, a evo odgovora koji smo dobili iz njihove Službe za odnose s javnošću:

– Ne može se optuživati Hrvatske šume da opstruiraju zahvate, ako od strane investitora, a to je HEP, nisu ostvareni osnovni zakonski preduvjeti za ulazak u posjed i početak gradnje. Dana 18. veljače 2016. godine dobili smo od “Elektrodalmacije” zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za trafostanicu “Lećevica”, koji su i izdani 10. ožujka iste godine, dok je potvrda glavnog projekta bila 7. kolovoza 2017. godine.

No, i u posebnim uvjetima i u potvrdi glavnog projekta, investitor je upućen na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom zemljišta, odnosno državom. Iako je investitor nama dostavio važeću građevinsku dozvolu za navedeni zahvat, sukladno Zakonu o gradnji građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdana, te ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine.

Iz splitske “Elektrodalmacije” su Hrvatskim šumama dostavili dokumentaciju iz koje je vidljivo kako je pokrenut postupak za osnivanje prava služnosti, ali do danas nisu zaprimili pripadajuću odluku o tome, o pravu građenja ili neki drugi dokument kojim bi se riješili imovinsko-pravni odnosi za izgradnju trafostanice, kao ni od Ministarstva poljoprivrede.

Kako navode u HŠ-u, koji je, ne zaboravimo, državna tvrtka, HEP kao – treba li reći – državna tvrtka, dopisom ih je obavijestio da “nisu ishodovali predmetnu odluku o zasnivanju prava služnosti zbog nemogućnosti rješavanja zemljišno-knjižnih uvjeta, odnosno parcelacije zemljišnih čestica”, kao i spajanju u jednu parcelu na kojoj bi bilo osnovano pravo služnosti.

HEP-ovci to nisu uspjeli obaviti od početka 2016. godine, ali su ipak u srpnju 2020. započeli radove na lokaciji još uvijek fantomske trafostanice. Prilikom našeg posjeta “gradilištu” ono je bilo – zatvoreno.

Što se dogodilo, upitali smo i HEP, odnosno njihovu Službu za odnose s javnošću, iz koje navode:

– “Elektrodalmacija” je ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju trafostanice “Lećevica”, iz koje će se električnom energijom opskrbljivati budući županijski Centar za gospodarenje otpadom. Nakon ishođenja pravomoćne dozvole raspisan je javni natječaj za izgradnju tog objekta, te je odabran izvođač.

Nakon sklapanja ugovora s Republikom Hrvatskom o osnivanju prava građenja na zemljištu kojim upravljaju Hrvatske šume, HEP će pokrenuti radove.

Iako je s projektom trafostanice započeo početkom 2016. godine, do danas, na početku 2021., HEP nije uspio riješiti imovinsko-pravne odnose.

Ima li većeg apsurda od toga da državna tvrtka ne može dobiti potrebnu dokumentaciju za izgradnju na državnoj zemlji, i to za izgradnju energetskog objekta koji je nužan za opskrbu “tvornice smeća”, projekta od državnog interesa.

Investicije koju sa 72 posto ukupnog iznosa (su)financira Europska unija, a sve kako bi prostorno najveća županija, u kojoj živi oko pola milijuna stanovnika, a ljeti s turistima gotovo 2 milijuna ljudi, imala gdje zbrinuti 230 tisuća tona otpada koji se “proizvodi” svake godine.

izvor: slobodnadalmacija.hr