Početna Hrvatska Objava biračima – Vlada RH raspisala lokalne izbore

Objava biračima – Vlada RH raspisala lokalne izbore

258
UDIO

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela je Odluku o raspisivanju lokalnih izbora, koji će se održati 16. svibnja, te Odluku o visini naknade troškova izborne promidžbe. Odluke Vlade na snagu su stupile 15. travnja, čime je prestao mandat svih članova predstavničkih tijela.

Izbori su raspisani za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za izvršnu vlast u jedinicama lokalne samouprave, odnosno za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan biraju se većinom glasova. Na dan izbora, 16. svibnja moraju dobiti više od 50 posto glasova birača koji su izašli na izbore. Ukoliko im to ne pođe za rukom, nakon dva tjedna, 30. svibnja, na Dan državnosti, održati će se drugi izborni krug u koji ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran će biti kandidat koji dobije veći broj glasova.

Objava biračima