Početna Važniji brojevi

Važniji brojevi


• Jedinstveni broj za hitne službe 112
• Javni bilježnik Kaštela, VD Tatjana Perić, 021 232 333
• Policija 192
• Vatrogasci 193
• Hitna pomoć 194
• Policijska uprava Splitsko-dalmatinska 021/307-111
• Policijska postaja Kaštela 021/221 449, 309 – 088
• Gradska uprava Kaštela 021/205-200
• Katastar Kaštela 021/225-918
• Zemljišnik Kaštela 021/228-111
• Spašavanje na moru 9155
• Gorska služba spašavanja Split – dežurna služba 091 721 0001
• Lučka kapetanija Split, ispostava Kaštela 021/223-441
• HAK – Hrvatski auto klub (Pomoć na cesti) 1987
• Turistička zajednica grada Kaštela 021/227-933
• Komunalno redarstvo Kaštela 099/7334-864
• Vodovod i kanalizacija d.o.o. – Split 021/383 – 816
• Elektrodalmacija Split 0800-300-413
• Promet d.o.o. Split 021/407-999
• Splitsko–dalmatinska županija 021/400-200
•  Poduzetnički centar Kaštela 021 611 – 310
• Ured državne uprave u Splitsko–dalmatinskoj županiji, ispostava Kaštela 021/226-133

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju: kontakt@kastela.com