Početna Nekategorizirano Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir se pušta u rad

Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir se pušta u rad

522
UDIO
Realizacijom Kanalizacijskog sustava Kaštela- Trogir, pored već izgrađenog Kanalizacijskog sustava Split –  Solin, te dogradnje Vodoopskrbnog sustava gradova Splita, Solina, Kaštela o Trogira koji su u funkciji, finalizira se osnovna konstrukcija jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu – EKO Projekta.
 
Svečano obilježavanje puštanja u rad Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir će se održati 28. travnja 2014. godine u 11,00 sati na Centralnom uređaju za pročišćivanje otpadnih voda CUPOV Divulje.
 
Ovaj kanalizacijski sustav tehnološki je koncipiran od više podsustava i to: Podsustav zajedničkih građevina (Centralni uređaj za pročišćivanje otpadnih voda – Cupov Divulje, Hidrotehnički tunel Čiovo, Podmorski prijelaz kopno – Čiovo i Podmorski ispust sa difuzorom) Podsustav Kaštela, Podsustav Trogir – Seget, Podsustav Čiovo i Podsustav Okrug.
 
Vrlo važan dio radova na kanalizacijskom sustavu Kaštela – Trogir predstavlja sanacija i rekonstrukcija postojećih ispusta stare kanalizacijske mreže na području Kaštela i Trogira u svrhu njihovog priključenja na novo-izgrađeni kanalizacijski sustav. Izgradnja cijelog kanalizacijskog sustava obuhvaćena je kroz 20 građevinskih dozvola.
Otpadne vode s područja Kaštela i Trogira će se nakon tretmana na CUPOV-u Divulje kroz Podmorski prijelaz kopno-Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo i Podmorski ispust ispuštati u more Splitskog kanala.
Na CUPOV Divulje spojeno je ukupno 15 crpnih stanica. Na području Kaštela 10, na području Trogira 4, te 1 sa područja općine Okrug. Nakon tretmana otpadnih voda, centralna crpna stanica Divulje će obrađivati mehanički pročišćene otpadne vode kroz cjevovod Podmorskog prijelaza kopno- Čiovo prema Hidrotehničkom tunelu Čiovo i Podmorskom ispustu tako da će se pročišćene otpadne vode ispuštati u vodama Splitskog kanala, 2.200 m izvan uvale Orlice, na dubini od 60 m.
 
Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje služi za obradu otpadnih voda. U sklopu kompleksa uređaja za pročišćavanje nalazi se crpna stanica Divulje-uređaj, trafostanica, upravna zgrada s kontrolno-upravljačkim centrom za upravljanjetehnološkim procesima samog uređaja i Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir u cjelini, radionica te prostorije osoblja i opreme za održavanje postrojenja.
 
Hidrotehnički tunel Čiovo duljine 2.722 m, omogućuje gravitacijski transport pročišćenih otpadnih voda Kaštela i Trogira, te otpadnih voda sjeverne strane Čiova do početka podmorskog ispusta. Materijal iz iskopa tunela i pristupnih cesta iskoristio se za nasipavanje obalnog dijela u gradu Trogiru čime se dobio novi plato, kao temelj za razvoj novih projekata grada Trogira.
 
Podmorski ispust je duljine 2.200 m i služi za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u akvatorij Splitskog kanala. Podmorski prijelaz kopno – Čiovo se sastoji od dvije cijevi zbog etapnosti u razvoju Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir i povećanja pogonske sigurnosti objekta samog sustava.
 
Podsustav Kaštela obuhvaća prikupljanje otpadnih voda s područja grada i sastoji se od oko 30 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i incidentnih preljeva te 10 crpnih stanica s priključcima na elektro i telekomunikacijsku infrastrukturu. Crpne stanice su: Sućurac 1, Sućurac 2, Gomilica, kambelovac, Lukšić 1, Lukšić 2, Stari, Novi, Nehaj i Resnik.
 
Podsustav Trogir obuhvaća objekte za prikupljanje otpadnih voda sa kopnenog područja Trogira te dijela grada na otoku Čiovo i sadržava 4 crpne stanice: Soline, Brigi, Čiovo, Saldun s pripdanim priključcima na elektro i telekomunikacijsku infrastrukturu.
 
Podsustav Čiovo obuhvaća prikupljanje otpadnih voda s područja naselja na sjevernom dijelu Čiova uz Kaštelanski zaljev i sadržava 3 crpne stanice: Miševac, Sv. Križ i Arbanija.
 
Daljnji zadatak Agencije EKO Kaštelanski zaljev podrazumijeva nadogradnju i proširenje sustava u okviru optimalizacije rada sustava što se odnosi na izgradnju dijela sekundarne mreže gradova te pripremu projekata vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Kaštela – Trogir i Split – Solin radi aplikacije za financiranje iz strukturnih fondova EU.
IZVOR:kastela.hr