Početna Nekategorizirano HNB vjeruje u Kunu

HNB vjeruje u Kunu

534
UDIO

Guverner HNB-a Boris Vujić komentirao je za Dnevnik 3 najavu uvođenja poreza na kamate na štednju od 1. siječnja 2015. 
 
‘Ukoliko zakon bude donesen po rezidencijalnoj osnovi, ne bi trebalo doći do odljeva štednje u inozemstvo pogotovo ako će stopa oporezivanja biti 12%, jer ona ne bi učinila atraktivnijim ulaganja u inozemstvu gdje su kamatne stope niže. Ukoliko dođe do izlijevanja depozita u dionice ili obveznice to bi s jedne strane utjecalo na djelomičnu promjenu pasive banaka, a s druge strane bi poduzećima otvorilo mogućnost alternativnih oblika financiranja’, kazao je Vujčić.
 
Na pitanje da komentira navode da je HNB pasivan u vođenju monetarne politike guverner je odgovorio kako zakonski nije dozvoljeno da se monetarna politika koristi za reprogramiranje javnoga duga. ‘Likvidnost možemo kreirati i na druge načine, ali za to su otrebni preduvjeti. Opasno je ljudima poručivati da je rješenje u monetarnoj politici, treba riješiti realne probleme, a ne izlaz tražiti u štampanju novca’, rekao je. 
 
Građanima je poručio da se definitivno ne trebaju bojati inflacije. Ona je trenutno niska, a u 2015 će ostati ispod prosjeka od zadnjih godina. Kuna je stabilna i takva će ostati. Stabilna kuna je osnova za makroekonomsku sigurnost, dodao je.
 
Prema guvernerovim riječima banke imaju 7-8 mlrd. kuna viška likvidnosti, drže je u HNB-u po 0% prinosa a mogu je plasirati poduzećima i zarađivati 6% više od toga. HNB je kreirala taj višak likvidnosti kako bi ga banke polasirale u gospodarstvo. Prema najnovijem programu HNB otkupljuje 50% blagajničkih zapisa od komercijalnih banaka za svaki kredit koji daju poduzećima. Od studenoga do travnja tako će otkupiti 625 mil. blagajničkih zapisa na temelju kojih je plasirano oko 1,4 mlrd. kn novih plasmana poduzećima. To je omogućilo rast kredita poduzećima od 1,5% što s obziromna pad gosp. aktivnosti u RH i sutuaciju u drugim europskim zemljama je prilično dobar rezultat, smatra guverner. 
 
Ni prema procjeni HNB-a ove godine neće biti gospodarskog rasta. Detaljnu prognozu HNB će iznijeti u srpnju. Ovog trenutka ne vide pad BDP-a. ‘Za rast su ključne su investicije privatnog sektora’, kazao je Vujčić.
 
IZVOR: HRT.HR