Početna Nekategorizirano Započelo čišćenje i uređenje gradskih plaža

Započelo čišćenje i uređenje gradskih plaža

611
UDIO

Vlastiti pogon Grada Kaštela započeo je sa svakodnevnim čišćenjem i održavanjem plaža koje će trajati do kraja rujna predstojeće ljetne sezone.

 
Vlastiti pogon i tokom cijele godine, jednom tjedno ili po potrebi održava sve gradske plaže, a zbog specifičnog položaja Grada, plaže čine više od četvrtine od petnaest kilometara kaštelanske obale, stoga se u ljetnoj sezoni ručno i strojevima očisti oko 35.000m2.
 
Tijekom zimskih mjeseci djelovanjem mora i valova izgubi se dio nasutog materijala a dio materijala struje odnesu na rubove plaža zato intenzivna priprema za kupališnu sezonu je započela polovicom mjeseca svibnja i odnosit će se na pojačano čišćenje, a potom će uslijediti i nasipanje pijeska i strojno ravnanje plaža.
Nakon toga biti će postavljena i plažna oprema: tuševi, svlačionice, psihološke brane, koševi za otpad, klupe i dr.
 
Ove godine za nasipanje plaža utrošiti će se cca 450m3 pijeska, opremiti će se sve plaže sa 20 svlačionica, desetak kemijskih WC-a, te će se postaviti potrebni koševi za otpatke, obnoviti postojeće klupe i postaviti dvadesetak novih klupa.
 
Plaže će svakodnevno čistiti desetak sezonskih radnika kojima dodatnu ispomoć daju stalni djelatnici Vlastitog pogona, i cijelo ljeto su na odvozu otpada angažirana dva kamiona, a u slučaju potrebe i više. U planu je postaviti trideset tuševa, na glavnim plažama i plažne ograde, a također postoje i plaže sa prilazima za invalide, točnije dva prilaza u Kaštel Starome i jedan na Torcu u K. Gomilici.  
 
Ukupni planirani trošak uređenja i čišćenja plaža, deponiranja otpada, rad radnika i strojeva, troškovi vode na tuševima te nabava opreme, koševa za otpad prelazi 700.000,00 kuna.
 
Mole se sugrađani da vode računa o svojim kućnim ljubimcima, da uredno koriste i čuvaju opremu na plažama i da upozore djelatnike Vlastitog pogona na eventualne manjkavosti kako bi se što prije uklonile.
IZVOR:kastela.hr