Početna Nekategorizirano Odabrane liste udžbenika za srednje i osnovne škole

Odabrane liste udžbenika za srednje i osnovne škole

507
UDIO

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama (u daljnjem tekstu Konačna lista).

 
Sve su osnovne i srednje škole dužne objaviti Konačnu listu na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
 
Škole koje Ministarstvu, putem CARNetove aplikacije, nisu dostavile odluke o odabiru svih ili određenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, dužne su prema članku 22. stavku 5. Zakona, za nastavne predmete za koje nisu odabrale udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstava, koristiti udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja su s obzirom na odabir stručnih aktiva najzastupljenija na razini županije na čijem području škola djeluje.
 
Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama
 
Izvor: MZOS