Početna Nekategorizirano Priključenje na novi kanalizacijski sustav

Priključenje na novi kanalizacijski sustav

615
UDIO

Izgradnjom i puštanjem u rad kanalizacijskog sustava na području gradova Kaštela i Trogira stekli su se uvjeti za priključenje postojeće kanalizacijske mreže na novoizgrađeni kanalizacijski sustav.

 
Novoizgrađeni sustav je razdjelnog tipa (oborinska odvodnja je odvojena od fekalne) i bazira se isključivo na prihvatu fekalnih otpadnih voda kroz kućne priključke.
 
Pregledom terena uočeno je da su pojedini korisnici odvodnju svojih oborinskih voda s krova kroz oluke i odvodnju okućnice usmjerili u jednu te istu odvodnu instalaciju za što novoizgrađeni kanalizacijski sustav nije proračunat te oborinske vode ne može prihvatiti.
Zbog toga je priključenje istih zabranjeno, jer uspostavom novog kanalizacijskog sustava potrebno je priključke prilagoditi izgrađenom sustavu javne odvodnje.
 
Stoga se mole korisnici koji su na svoj kućni kanalizacijski priključak osim fekalnih voda priključili i neke druge vode da takav priključak odspoje u roku od 30 dana od dana primitka računa sa obavijesti.  
 
Prilikom svakih intenzivnijih padalina, kanalizacijski sustav se opterećuje iznad dopuštene granice što može rezultirati pojavom štete, a i otežano je razvijanje nove kanalizacijske mreže dok god se ilegalni korisnici ne isključe iz mreže.
 
Ukoliko korisnici koji imaju ilegalan priključak u navedenom roku ne prilagode svoj priključak prihvatu isključivo fekalnih otpadnih voda, pokrenuti će se prekršajne odredbe sukladno Zakonu.
 
Obavijest se odnosi na korisnike koji su priključeni na javni sustav odvodnje i koji imaju priključke oborinskih voda na postojeći fekalni priključak.
IZVOR:kastela.hr