Početna Nekategorizirano Kredita u RH sve manje

Kredita u RH sve manje

549
UDIO

ANALIZA – Prema posljednjim podacima HNB-a ukupni krediti banaka u svibnju su iznosili 282,9 mlrd. kuna što u odnosu na travanj predstavlja smanjenje za 0,5% odnosno 1,3 mlrd. kuna. ominalni pad ukupnih kredita na mjesečnoj razini uglavnom je posljedica smanjenja kreditiranja nefinancijskih trgovačkih društava za 0,7% odnosno 758,8 mil. kuna te ostalih financijskih posrednika za 13,7% odnosno 657,8 mil. kuna dok kreditiranje stanovništva stagnira.

U odnosu na kraj prošle godine ukupni krediti banaka smanjeni su za 3,8 mlrd. kuna (-1,3%) dok u odnosu na svibanj 2013. bilježe pad za 1,2% (3,4 mlrd. kuna). Pad na godišnjoj razini posljedica je razduživanja sektora stanovništva te sektora poduzeća. Naime, ukupni krediti stanovništvu bilježe smanjenje za 1,5 mlrd. kuna (-1,1%) pri čemu stambeni krediti bilježe pad za 974 mil. kuna (-1,6%) godišnje a krediti poduzećima za 3,4% odnosno 3,8 mlrd. kuna. S druge strane povećanjem iznosa kredita središnjoj i lokalnoj državi (12,3% odnosno 19,6% godišnje) povećala se izloženost bankarskog sektora prema sektoru države.
Tako su krediti poduzećima u svibnju iznosili 107,8 mlrd. kuna te imali udio od 38,1% u ukupnim kreditima (na kraju 2008. udio je iznosio 40,7%) što potvrđuje da se sektor poduzeća razdužuje. S druge strane udio kredita središnjoj državi (39 mlrd. kuna) bilježi rast s 5% u 2008. na 13,8% u svibnju ove godine. Krediti stanovništvu iznosili su 127 mlrd. kuna te je njihov udio u ukupnim kreditima iznosio 44,9% (51,7% na kraju 2008.)
U ovoj godini ne očekujemo značajnije promjene kod kreditiranja. Naime, potražnja za kreditima poduzeća ograničena je teškim uvjetima poslovanja i smanjenom potražnjom. Isto tako, razmjerno visoka zaduženost stanovništva i nepovoljna kretanja na tržištu rada onemogućuju oporavak ovog sektora.
 
IZVOR seebiz.eu