Početna Kaštela Građani, prijavite programe u društvenim djelatnostima

Građani, prijavite programe u društvenim djelatnostima

Podsjećamo građane da je UO za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima(za školstvo, kulturu, tehničku kulturu, šport i udruge građana) Grada Kaštela za 2016.

808
UDIO

gk

Podsjećamo građane da je UO za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima(za školstvo, kulturu, tehničku kulturu, šport i udruge građana) Grada Kaštela za 2016. godinu i Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2016. godinu.

Na pozive se mogu javiti udruge, ustanove, trgovačka društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 16. listopada 2015. g.

Pozivi s uputama i obrascima za prijavu, objavljeni su na ovim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kaštela (prizemlje zgrade).

Poziv za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi 2016. g.

Prijavnica programa za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 2016. g.

Poziv za programe u društvenim djelatnostima 2016.g.

Prijavnica za programe u društvenim djelatnostima 2016. g.