Početna Kaštela S Čiova odsukan “Vranjic”

S Čiova odsukan “Vranjic”

1158
UDIO

vranjic

U ponedjeljak navečer je s plaže u Slatinama na otoku Čiovu, nizozemska tvrtka „Marine Construct International“ ,odsukala brod „Vranjic“, te će ga  otegliti na vez u Sjevernu luku.

„Krku“ i „Orebić“, koji su ranije odsukani sa sika na sjevernoj strani Marjana, te „Vranjic“, nizozemska tvrtka će dalje prodati u staro željezo hrvatskom prerađivaču otpada.
Tako će uskoro na rezanje u „Solin brodogradnju“ u vranjičkom dijelu Sjeverne luke.

Teretni brodovi “Vranjic”, “Krka” i “Orebić” u orkanskoj buri početkom ožujka otrgnuli su se s veza na pretakalištu za kapljeni plin u Kaštelanskom zaljevu. “Krka” i “Orebić” su se nasukali na sjevernoj strani Park-šume Marjana, na plaži Prvoj vodi, udaljeni jedan od drugog tek koji metar, a “Vranjic” je svoje plutanje završio na plaži u Slatinama na Čiovu.