Početna Kaštela Javna rasprava – Razvojna strategija Kaštela

Javna rasprava – Razvojna strategija Kaštela

983
UDIO

050

Grad Kaštela krenuo je u izradu Razvojne strategije Grada Kaštela 2016.- 2020. kao temeljnog strateškog razvojnog dokumenta kojim se određuju smjernice budućeg razvoja ovog područja. Strategijom su definirani prioriteti, ciljevi i mjere kojim bi se omogućio kontinuiran i održiv razvoj svih djelatnosti.
Razvojna strategija također će biti podloga za nominiranje projekata Grada, privatnih poduzetnika, OPG-ova i drugih subjekata za EU izvore financiranja.

Nacrt Razvojne strategije Grada Kaštela 2016.- 2020. biti će na javnoj raspravi u trajanju u 15 dana od srijede, 16. studenog do srijede, 30. studenog 2016.

Vaše prijedloge i komentare možete uputiti pismeno, za vrijeme trajanja javne rasprave, na sljedeće kontakt adrese: Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 , N/P Marijana Mišerda Bajić, e-mail: marijana.miserda-bajic@kastela.hr ; e-mail autorskog tima: marin.udiljak@gmail.com

S obzirom na važnost ovog dokumenta molimo Vas da se uključite i svojim komentarima date svoj doprinos budućem razvoju Grada Kaštela.

Strategija razvoja Grada Kaštela 2016.-2020.