Početna Kaštela Rudine – započela gradnja reciklažnog dvorišta

Rudine – započela gradnja reciklažnog dvorišta

2381
UDIO

Danas je na području Kaštel Novog, Rudine – predio Pržac započela izgradnja reciklažnog dvorišta, ukupne površine od 2406 četvornih metara.
Odabrani izvođač radova je tvrtka Point Split d.o.o. i riječ je o investiciji vrijednoj 1.600.000,00 kuna bez PDV-a.
Izrada projektne dokumentacije za cjelokupni projekt financirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Reciklažno dvorište će sadržavati građevinu za zaposlenike, parking, zelenu površinu, separator za ulja i masti, i video nadzor. Oprema dvorišta će se sastojati od 19 različitih vrsta kontejnera u koje će se skladištiti: papir, plastika, staklo, razni metali(obojeni, crni), glomazni otpad, građevinski otpad iz kućanstva, 10 vrsta opasnog otpada (kiseline, lužine, pesticidi, stare baterije, motorna ulja, azbestni otpad), elektronski otpad, medicinski otpad, boje, ljepila, smole.

Uz smanjenje miješanog otpada, više se neće morati čekati na redovno odvoženje glomaznog otpada i građani će moći samostalno dovoziti otpad u reciklažno dvorište.

Previđeni rok za završetak radova je 4 mjeseca.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Također, dužna je osigurati još jedno reciklažno dvorište na idućih 25.000 stanovnika.