Početna Hrvatska Zabarana građevinskih radova u Kaštelima za vrijeme turističke sezone

Zabarana građevinskih radova u Kaštelima za vrijeme turističke sezone

3387
UDIO

Odlukom Gradskog vijeća, privremena zabrana izvođenja građevinskih radova na području Grada Kaštela trajati će u razdoblju od 15.srpnja do 15. kolovoza.
(Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, Službeni glasnik Grada Kaštela br.14/16).

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se svi zemljani iskopi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, što uključuje izradu temelja i zidanje, pod čime se podrazumijevaju i unutarnji građevinski radovi: izrada nosivih konstruktivnih zidova, stupova, međukatne konstrukcije, te betoniranje i izrada krovne konstrukcije s pokrovom, neovisno o načinu gradnje.

Zabrana iz ove Odluke se odnosi na sve vrste građevina i radova osim: građevina, odnosno radova za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili Odluke drugog tijela državne vlasti,  hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine, nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,  građevine za koje je odlukom Gradonačelnika utvrđeno da se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Područje i razdoblje kalendarske godine primjene zabrane izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu u razdoblju od 15.srpnja do 15.kolovoza.

U razdoblju od 15.lipnja do 14.srpnja i u razdoblju od 16.kolovoza do 15.rujna područje primjene zabrane izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od objekta u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost.
Udaljenost od 100 m mjeri se u zračnoj liniji od objekta u izgradnji do objekta u kojem se obavljaju navedene djelatnosti.
Vrijeme trajanja zabrane izvođenja radova je u vremenu od 00:00 do 24:00 sati.