Početna Hrvatska Snižene kamatne stope za EU projekte

Snižene kamatne stope za EU projekte

1090
UDIO

Za 2017. godinu planirano je otvaranje niza natječaja za mikro, male i srednje poduzetnike. Mjera je na snazi do 31. 12. 2017. Osnovna kamatna stopa snižena je s 3% na 2,4%, odnosno 2,7% za rokove otplate dulje od 10 godina.

Fondovi Europske unije nude niz mogućnosti za financiranje različitih projekata. Međutim, najčešće se ne financira 100% investicije: stope sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije iznose 40-70% troškova projekta, a bespovratna sredstva uobičajeno se dodjeljuju po metodi nadoknade, što znači da korisnik prvo sam plati nastale troškove pa tek naknadno potražuje povrat opravdanih troškova od nadležnih institucija.

Zbog toga su korisnicima EU fondova potrebna značajna financijska sredstva za plaćanje svih aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta. Za te namjene na raspolaganju su HBOR-ovi krediti za sufinanciranje EU projekata.

SNIŽENJE KAMATNIH STOPA

Indikativnim planom aktivnosti za 2017. godinu planirano je otvaranje niza natječaja za mikro, male i srednje poduzetnike.

Očekuje se veliki interes za ove natječaje te je HBOR, u cilju što većeg iskorištenja sredstava, snizio osnovnu kamatnu stopu za sufinanciranje ovih projekata s dosadašnjih 3% na 2,4%, odnosno na 2,7% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina.

Sniženje se odnosi na programe kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i EU projekata privatnog sektora.

Uz navedenu mjeru sniženja kamatnih stopa, HBOR korisnicima EU fondova nudi i druge pogodnosti financiranjakao primjerice:

– zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije EU projekata (financiranje prihvatljivih, ali i neprihvatljivih troškova),

– izdavanje jamstva za povrat predujma iz EU granta,

– rokove otplate kredita do 17 godina,

– priznavanje do 70 posto EU granta kao vlastitog učešća klijenta.

Napomena:

Kod sufinanciranja EU projekata, korisnici su u obvezi voditi računa o maksimalno dopuštenom intenzitetu potpore koji utječe na visinu kamatne stope. Kamatna stopa za korisnika jednaka je osnovnoj kamatnoj stopi uvećanoj za maržu. Marža se utvrđuje na temelju ocjene kreditnog ranga korisnika i kvalitete ponuđenih instrumenata osiguranja. Snižena kamatna stopa u okviru navedenih programa kreditiranja primjenjuje se na kredite odobrene do 31.12.2017.

IZVOR: poslovni.hr