Početna Kaštela 2017. Najbolja turistička sezona u povijesti Kaštela

2017. Najbolja turistička sezona u povijesti Kaštela

1480
UDIO

Turistička 2017. godina u Kaštelima bila je bolja nego ikad prije, a tome u prilog idu i podaci Turističke zajednice grada Kaštela. U odnosu na 2016. godinu broj dolazaka je povećan za 40 posto, dok je broj noćenja porastao za 37 posto u nekomercijalnom smještaju.

U razdoblju za prosinac 2017. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske cca 46%, BIH cca 14 %, SAD i  Njemačke cca 5%, Ukrajina cca 4%, Srbija, Poljska i Slovenija sa cca 3%, Rusija, Francuska i Koreja J. cca 2% . U razdoblju prosinac 2017. god. ukupni udio noćenja domaćih gostiju je 60 %, stranih gostiju je cca 40 %.

U razdoblju siječanj – prosinac (01.01.- 31.12.)2017., u komercijalnom smještaju, najviše noćenja ostvaruju gosti iz  iz Poljske cca 19%, Njemačke 15 %, Češke sa cca 8%, Slovačke 6%,   Slovenije sa cca 5%, Norveške, Mađarske i Francuske sa cca 4%,  V. Britanije , Austije, Švedske sa cca 3%, BIH , Rusije, Nizozemske, Italije cca 2%. U razdoblju siječanj – prosinac udio noćenja domaćih gostiju je cca 6%, a stranih 94%.

Prelijepe kaštelanske plaže snimljene dronom, prelijepa Kaštela!! Klikni i uživaj!!

Male  brojke u broju dolazaka i noćenja u mjesecima izvan glavne sezone općenito , definiraju Kaštela kao sezonsku destinaciju iako postoji  povećanje duljine boravka gostiju  iz godine u godinu. U komercijalnom smještaju evidentirano je cca 8000 kreveta od toga cca 500 u hotelima, hostelima i planinarskom domu , a ostalo je u domaćinstvima.

U ukupnom , u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju za 2017 godinu  ostvareno je 8 6104 dolazaka, odnosno 38% više nego 2016 godine, kao i 514772  noćenja što je cca 35% više nego 2016 godine, kad je zabilježeno 380374  noćenja.

Noćenja kod nautičara službeno se ne evidentiraju i nisu obuhvaćana ovim tablicama, a pretpostavka je da se u Marini Kaštela, u dane vikenda, na dolasku /odlasku nađe cca 7 000 – 8 000 gostiju i to od Uskrsa do kraja listopada.

Knjižara AMA – 30 godina sa Vama – Kaštel Stari!!!

Zanimljivo je za napomenuti da je u ovim izvrsnim brojkama udio u noćenjima ostvaren od privatnih iznajmljivača cc a 80%, a udio u kapacitetima ca 90%. Prosječna duljina boravka je 5,7 dana (štio j eizvrsno s obzirim n aveliki broj kapaciteta).

U razdoblju Nove godine (30.12.2017. .-02.01.2018 ) ostvareno je povećanje u dolascima i noćenjima za cca 24%.