Početna Kaštela Danas počinju upisi u dječje vrtiće

Danas počinju upisi u dječje vrtiće

1173
UDIO

Dječji vrtić „Kaštela“ objavljuje Oglas o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV “Kaštela” za pedagošku godinu 2018./2019.

Upis se provodi za jaslične i redovite vrtićke programe i to:

 • jaslice (djeca od navršene prve godine života)
 • 10 satni redovni program
 • 6 satni redovni program
 • 6 satni redovni popodnevni program

Zahtjevi za upis djece primaju se od 7. svibnja 2018. do 11. svibnja 2018. u vremenu od 8:30do 18:30 sati u Dječjem vrtiću “Maslina” u Kaštel Štafiliću.

Za upis djece roditelji su dužni dostaviti:

I. OSNOVNI DOKUMENTI

– zahtjev za upis – podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen prema odredbama Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece, a dostupan je na mjestu upisa ili se može preuzeti na web stranici vrtića www.dv-kastela.hr,

– Upitnik za roditelje – ispunjen na posebnom obrascu a dobiti će se na mjestu upisa ili se može preuzeti na web stranici vrtića www.dv-kastela.hr

– rodni list djeteta (preslik)

– dokaz o prebivalištu za oba roditelja (preslika osobnih iskaznica oba roditelja )

II. DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ- STARATELJ DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU (čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA, DJECA ZAPOSLENIH SAMOHRANIH RODITELJA

 • potvrda o radnom statusu roditelja-Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti ( za privatne poslodavce) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • preslika Ugovora o radu (za pomorce), dokaz o statusu poljoprivrednika i sl.
 • rješenje HZZO o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust

DJECA SAMOHRANIH ZAPOSLENIH RODITELJA

 • dokaz o razvodu braka ili pokrenutoj brakorazvodnoj parnici
 • smrtni list za preminulog roditelja
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

 • preslika rodnog lista djeteta

DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

 • sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

DJECA RODITELJA INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 • rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida domovinskog rata

DJECA U OBITELJI S TROJE ILI VIŠE MALOLJETNE DJECE

 • preslike rodnih listova ostale djece

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

 • preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplataDJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Komisija za upis djece dužna je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekta i na web stranici www.dv-kastela.hr dana 25. 5. 2018.

Podnositelji koji nisu zadovoljni rješenjem Komisije za upis imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću D.V. „Kaštela“ poštom ili putem protokola D.V. Kaštela na adresu Kaštel Stari, Ulica Biranj 13.

Upravno vijeće dužno je o prigovorima roditelja ili skrbnika odlučiti u roku od 8 dana od dana isteka roka za zaprimanja prigovora.

Oglas o provođenju postupka upisa u vrtiće i jaslice DV Kaštela u ped. godinu 2018 -19