Početna Kaštela Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2018,

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2018,

1025
UDIO

Dana 23. rujna 2018. održat će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Kaštela i to za:

Mjesni odbor Kaštel Sućurac, Mjesni odbor Kaštel Gomilica, Mjesni odbor Kaštel Kambelovac,

Mjesni odbor Kaštel Lukšić, Mjesni odbor Kaštel Stari, Mjesni odbor Kaštel Novi, Mjesni odbor

Kaštel Štafilić, Mjesni odbor Radun i Mjesni odbor Rudine.

U vijeće mjesnih odbora K.Sućurac, K.Kambelovac i K.Lukšić bira se 9 članova.

U vijeće mjesnih odbora K.Gomilica, K.Stari, K.Novi, K.Štafilić, Radun i Rudine bira se 7 članova.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti Izbornom povjerenstvu do 6. rujna 2018. do 24:00 sata.

Obrasci za kandidiranje su:

– VMO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnog odbora

– VMO-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora

– VMO-3 – Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

– VMO-4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature

Obrasci za kandidiranje dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Kaštela www.kastela.hr, a mogu se preuzeti i u sjedištu Izbornog povjerenstva u zgradi gradske uprave u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1.

Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva ( VMO-4) i potvrde iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa za sve kandidate sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača (VMO-2) za pravovaljanost liste dužni su na obrascu VMO-3 prikupiti najmanje 30 potpisa birača koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača.

IZVOR: kastela.hr