Početna Kaštela Grad Kaštela i vodovod uvode red u kanalizacijsku odvodnju

Grad Kaštela i vodovod uvode red u kanalizacijsku odvodnju

1145
UDIO

Trenutačno stanje s novoizgrađenim kanalizacijskim sustavom na području Kaštela, u koji su “sasuti” milijuni kuna, a čiji su radovi trajali nekoliko godina, zaslužuje svrstavanje u rubriku “vjerovali ili ne”.

Za ne povjerovati je da se gotovo 500 stambenih objekata koji se nalaze na potezu od stare kaštelanske ceste do mora uopće nije prespojilo s mješovitog na razdjelni kanalizacijski sustav, unatoč činjenici što su uvjeti za prespajanje realizirani još prije pet godina.

Stoga se i ne treba čuditi što svako malo svjedočimo prizorima izlijevanja fekalija u more, kao što je bio slučaj na području Kaštel Kambelovca koji je zgrozio javnost.

Kako bi se “obračunali” s vlasnicima objekata čije fekalne vode još dan danas idu u more kroz mješoviti sustav (zajedno s oborinskim i slivnim vodama), Grad Kaštela je u dogovoru s Vodovodom i kanalizacijom donio odluku kojom se nastoji dovesti u red stanje s kanalizacijskom odvodnjom.

Gradsko vijeće izglasalo je, naime, dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine prema kojoj se vlasnicima ili drugim zakonitim posjednicima građevine odnosno druge nekretnine, nalaže da svoju nekretninu prespoje s mješovitog sustava na sustav razdjelne odvodnje, i to u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja obavijesti od javnog isporučitelja vodne usluge (Vodovoda i kanalizacija) o obvezi prespajanja.

Iz VIK-a su nam potvrdili kako su već započeli sa slanjem obavijesti građanima, a prema riječima Ivice Perića, zamjenika tehničkog direktora, postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju i postupak za prespajanje građevine s mješovitog na razdjelni sustav odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje odnosno prespajanje.

– Uz zahtjev za prespajanje podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaz o vlasništvu/pravu korištenja nekretnine, te presliku bilo kojeg računa za pruženu uslugu vodoopskrbe. Budući da je napravljen novi razdjelni sustav, građani se moraju prespojiti, kako bi se smanjilo izlijevanje otpadnih voda u more i ekonomski opravdala sredstva iz europskih fondova. Ako se građani ne spoje na novi sustav, predviđene su kazne sukladno Zakonu o vodama do 5000 kuna za fizičke i od 10.000 do 50.000 kuna za pravne osobe – kaže Perić.

– Trenutačno stanje i dogovor unutar ViK-a je da rješavamo kuću po kuću. O trošku ViK-a daje se materijal i montažerski radovi, a zemljane radove (iskop i bušenje) pokriva stranka koja je dužna prebaciti se na novi razdjelni sustav kako smo i definirali na sastancima.

To ide polako, trudimo se odraditi što više prebacivanja kad su stranke voljne surađivati, međutim nailazimo na prepreke. Problem je što se uglavnom cjelokupni građevinski radovi iskopa i razbijanja starih instalacija trebaju napraviti unutar privatnih parcela pa građani negoduju primjerice zbog toga što će morati kopati po uređenim dvorištima, moraju dizati kamene podove, dok svi preduvjeti na javnim površinama za prebacivanje na novi sustav trebaju biti ostvareni, tj. nove cijevi već su dovedene do privatnih parcela, do ruba zida, puta, ograde – veli Perić.

Ovaj način prespajanja, dodaje, biti će efikasan za većinu ulica, a što se tiče ulice Karlovo u Kaštel Kambelovcu, Perić navodi kako planiraju naručiti izvedbeni projekt prespajanja priključaka s obzirom na to da se radi o najdužem i “najmnogoljudnijem” suhom kolektoru.

Najveći broj objekata kojima slijedi prespajanje nalazi se u Kaštel Sućurcu, u Ulici don Ante Rubignonija, Ulici braće Radić, u Kaštel Kambelovcu u Ulici Karlovo gdje će se zbog velike zahtjevnosti pojedinačnih zahvata i postojećih instalacija, poglavito vodoopskrbnih cjevovoda, izraditi izvedbeni projekt kućnih priključaka.

U Kaštel Lukšiću najkritičnije stanje je u Lindlarskoj i Bardejovskoj ulici gdje je kolektor izgrađen prije 14 godina, ali je tek sada dobio uporabnu dozvolu. Na području Kaštel Starog oko 60 kuća čeka ista sudbina, a nalaze se u ulicama Ivana Danila i Ivana Jurasa. Specifična je situacija u ulici Polinovac u Kaštel Novom koju Grad Kaštela trenutno uređuje s iznosom od dva milijuna kuna.

– Trenutačno se rade prespoji u suradnji s Vodoprivredom koja radi na rekonstrukciji prometnice i pripadajuće infrastrukture pa se pratimo s njima. I građanima u toj ulici se šalju obavijesti da ljudi znaju što se događa. Oni neće imati nikakve troškove, samo će njih nekoliko morati odvojiti oluke s krovova od novog priključka na fekalni sustav odvodnje. Postoje još neke uličice u jezgrama (npr. u Kaštel Kambelovcu – Pučki Kaštel, Ribarski prolaz i Brce) gdje su izvođači u tijeku radova na novim kolektorima neke objekte odmah prespojili – veli Perić.

Nedavno ispuštanje fekalija u more u srcu turističke sezone zgrozilo je mnoge, a gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović kazao je kako je to očiti primjer postupanja nesavjesnih građana koji ugrožavaju zdravlje svih koji žive u Kaštelima i onih koji su u Kaštela došli na odmor.

– Vjerujem kako će nova dopuna Odluke u razdvajanju fekalnih od oborinskih voda znatno poboljšati stanje na terenu, a građani moraju biti svjesni da im je to dužnost napraviti. Pa nisu se milijuni kuna ulagali da bi nam sustav bio prazan. Jednostavno ovakvo stanje više nije održivo i svi zajedno moramo čuvati naš okoliš, a posebno more – kazao je gradonačelnik Ivanović.

IZVOR: slobodnadalmacija.hr