Početna Kaštela Od Jarila i sv. Jurja do Sućurca

Od Jarila i sv. Jurja do Sućurca

1911
UDIO

Najpoznatiju kaštelansku crkvu – sv. Jurja na Putalju, dao je izgraditi knez Mislav, a njegov nasljednik Trpimir ju je poklonio, zajedno sa zemljišnim posjedima i pripadajućim kmetovima, splitskom nadbiskupu Petru. Kult sv. Jurja se među starim Hrvatima najvjerojatnije proširio zahvaljujući benediktincima, kojima je pripadao i samostan u solinskim Rižinicima, također iz Trpimirova vremena. Naime, taj legendarni svetac koji ubija zmaja, jedan je od najpoznatijih zaštitnika benediktinskog reda.

Prikaz sv. Jurja koji ubija zmaja čest je u umjetnosti kao i u municipalnoj heraldici, osobito na grbovima onih gradova i mjesta koji su osobito povezani s ovim svecem. Tako je motiv sv. Jurja i zmaja iznad kula povezanih bedemima od druge polovice 19. st. do kraja II. svjetskog rata bio korišten i na grbu Sućurca: mjesta koje se razvilo iz naselja oko crkve sv. Jurja (naziv Sućurac je složenica latinske sintagme „sanctus“ tj. „sut“ i svečeva imena)

Brojne crkve posvećene sv. Jurju i izgrađene tijekom ranog Srednjeg vijeka smještene su upravo na širem splitskom području: na rtu Marjana (na mjestu nekadašnjeg antičkog hrama posvećenog božici Dijani); na Mejama u predjelu Zvončac; u Solinu na vrhu Kozjaka; nad izvorom rijeke Jadro; u Žrnovnici na brdu Veliki Perun (na mjestu nekadašnjeg slavenskog poganskog svetišta). Na području Kaštela osim na Putalju i u nekadašnjem selu Žestinj – Miran (Kaštel Novi) te Radunu (Kaštel Stari).

Mramorni polukružni luk crkvene pregrade s natpisom pronađen u Kaštel Sućurcu, koji potječe iz VII./VIII. st.; arheološki lokalitet uz sadašnju crkvu sv. Jurja na Putalju

Crkve posvećene tom svecu često su bile građene na mjestima poganskih kultova s ciljem konačnog uklanjanja poganstva. Tako se crkva na Putalju nalazi nedaleko brda naziva – Borun ili „monte Borun“ (tj. Perunovo brdo). Prema tome, štovanje sv. Jurja u Kaštel Sućurcu treba povezati i s nastojanjem kršćanskih vjerovjesnika da nekadašnji pogani u kršćanskim svecima, kao što je sv. Juraj (ili legendarni „sveti Juraj Solinski“) vide osobine božanstva kojeg su do tada štovali i lakše prihvate novu religiju – kršćanstvo.

Lokalitet „monte Borun“ – tj. Perunovo brdo nedaleko ostataka starohrvatske crkve sv. Jurja na Putalju iznad Kaštel Sućurca zabilježen na karti A. Barbierija iz 1745. godine

Treba istaknuti kako je slavensko božanstvo koje se krije pod imenom sv. Jurja zapravo Perunov sin – Jarilo, koji se rodio na gori u domu očevu (tj. Perunovu), što objašnjava i smještaj njegovih svetišta (kasnijih crkava posvećenih sv. Jurju); primjerice uz brdo Borun (tj. Perunovo brdo) – iznad Kaštela, odnosno Veliki Perun – iznad Žrnovnice. Osim toga, prema slavenskoj poganskoj mitologiji Jarilo donosi prirodi plodnost upravo u drugoj polovici travnja, kada je i spomendan sv. Jurja.

Mate Božić

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. Članke historiografske odnosno heraldičke tematike objavljuje u časopisima „Pleter“, „Gordogan“, „Grb i zastava“ te web portalima.