Početna Kaštela Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

16931
UDIO

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Kaštela da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) do ponedjeljka 27. rujna 2021. dostave vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.

Potpisana izjava o grijanju na drva je preduvjet ostvarenja ovog prava i bez priložene izjave Splitsko-dalmatinska županija neće doznačiti sredstva za isplatu troškova ogrjeva. Od korisnika zajamčene minimalne naknade traži se žurno dostavljanje potpisane izjave radi dostavljanja iste Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Obrazac Izjave može se preuzeti sa službene stranice Grada Kaštela u informatičkom obliku ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1, a više informacija moguće je dobiti putem telefona 021/205 219