Početna Hrvatska Osjećate snažni poriv za građenjem, a ne da vam se vaditi građevinsku...

Osjećate snažni poriv za građenjem, a ne da vam se vaditi građevinsku dozvolu? Saznajte što sve možete graditi, a da ne tražite taj dokument

1087
UDIO

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole – Ovo su građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje.

Za jednostavne i druge građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kao što su:

– cisterne

– vrtne sjenice

– terase

– ograde

– staze

– manje poljoprivredne građevine

– terase do 20 četvornih metara

– spremnik za komunalni otpad

– ograde visine do 2,2 metra mjereno od najnižeg dijela

– pješačke staze itd.

nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu već se građenju može pristupiti bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, piše ZGRADOnačelnik.

Nadalje, bez građevinske dozvole i glavnoga projekta mogu se graditi:

– slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 četvornih metara, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade

– terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 četvornih metara

– reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 četvornih metara, a oglasne površine veće od 12 četvornih metara u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, ako spomenutim Pravilnikom nije propisano drukčije

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu se izvoditi radovi:

– redovitog održavanja postojeće građevine

– održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara.

Više pročitajte OVDJE.