Početna Hrvatska Danas slavimo Sveta tri kralja ili Bogojavljenje

Danas slavimo Sveta tri kralja ili Bogojavljenje

453
UDIO

Mudraci s istoka kojima se prema evanđelju po Mateju ne spominju ni imena ni broj, sjajna zvijezda vodila je do Jeruzalema. Kada su stigli u Jeruzalem poklonili su se novorođenom Isusu te mu darovali tamjan kao Bogu, zlato kao Kralju i smirnu kao čovjeku.

Kako se ova predaja godinama prenosila, tako su i mudracima dodijeljena imena: kralj Gašpar, kralj Melkior i kralj Baltazar.

Sveta tri kralja ili Bogojavljenje blagdan je koji u božićnom ciklusu jasno izražava sveopće Božje milosrđe, Sveta Tri kralja imali su otvoreno srce i um da spoznaju Božje podražaje iznutra i prate znakove izvana.

Svojim utjelovljenjem, Isus je zasjao toliko jako da je uspio obasjati i one najudaljenije koji su vapili za Bogom. Mudraci s istoka, s obzirom na to da su bili  spremni na hod s Bogom bili su dostojni Kristova milosrđa koje im je iskazano jer su primljeni u betlehemsku štalu.

U tom je putu mudraca s Istoka simbolizirana sudbina svakog čovjeka: naš je život hod osvijetljen svjetlima da pronađemo ljubav, istinu, unutarnji mir, pravednost i slobodu. Bogojavljenje je jedna zvijezda, ali nam je i Herod jedan put i zapreka na putu, što se uvijek događa na putu vjere.

Stoga su kršćani danas pozvani da se poput mudraca potrude i pođu do Betlehema pronaći u Jedinorođencu pravo lice milosrdnog Boga, da se obogate darom njegova života koje prebiva u našoj duši.

Sveta tri kralja u Hrvatskoj

U hrvatskoj je tradiciji golemo značenje blagdana Sveta tri kralja. Pa tako taj blagdan karakteriziraju vjerski i svjetovni obredi. Vjerske obrede tradicionalno čine: blagoslov vode, škropljenje blagoslovljenom vodom i blagoslov kuća. S druge strane, svjetovni obredi nekada su se ogledali u maskiranim ophodima zvjezdara i koledara, te u apotropejskim obredima. U izvođenju su do naših dana sačuvani samo blijedi odbljesci nekadašnjih obreda.

Isto tako, Marko Dragić u svom proučavanju blagdana Sveta tri kralja u Hrvatskoj tradiciji ističe da se uz blagdan Sveta tri kralja kod Hrvata i drugih naroda vežu i određena narodna vjerovanja poput onih da će sretnim biti onaj koji oko ponoći vidi otvoreno nebo.

izvor: dalmacijanews.hr