Početna Kaštela Potomak osnivača Kaštel-Starog i Mussolinijev senator!

Potomak osnivača Kaštel-Starog i Mussolinijev senator!

457
UDIO

Iako je ime najglasovitijeg pripadnika trogirsko-kaštelanskog roda Cippico – Koriolana (osnivača Kaštel-Starog), doista rimskog podrijetla (prema legendarnom vojskovođi Rimljana Gneju Marciju s nadimkom „Coriolanus“ iz 5. st. pr. Kr.), tradicija o podrijetlu te obitelji iz antičkog Rima ne počiva na povijesnim izvorima. Riječ je o pukoj legendi koju je u 18. stoljeću zapisao heraldičar Jerolim Buffalis.

Grb roda Cippico kako ga donosi trogirski heraldičar Jerolim Buffalis u svom grbovniku iz 1780. godine – isti autor podrijetlo Cippica izvodi od rimskih Cepiona (ogranka patricijskog roda Servilii); Prema legendi Rimljanin Gnej Marcije se proslavio osvojivši volščanski grad Corioli (odatle mu nadimak Koriolan), a potom je udario na sam Rim, ali je odustao od opsade i bio ubijen („Koriolan na vratima Rima“, djelo nastalo oko 1795.)

Vjerojatno je Koriolanu otac Petar, jedan od najranijih europskih humanista i epigrafičara, to ime odabrao kako bi odao počast geniju latinskog jezika, kojeg je natpise (s obiju jadranskih obala) prikupljao, a kodekse (koji se danas čuvaju u Trogiru, Oxfordu i Parizu) vrijedno prepisivao. Međutim, pet stoljeća kasnije istakao se jedan drugi Cippico, također ljubitelj književnosti italskog poluotoka. Riječ je o dalekom Koriolanovu potomku – Antoniu, rođenom u Zadru 1877. godine.

Tri lica roda Cippico: hrvatski humanist (Koriolan), srpski književnik (Ivo) i talijanski političar (Antonio). Pretpostavlja se da je rodonačelnik bio Teodor (zvan i Stjepan), koji je zabilježen u Trogiru u prvoj polovici 13. st., dok se prezime javlja početkom 14. st. – iz loze Petra Cippica potekli su Koriolan, Ivo i Antonio – potonji je bio daljnji potomak izvanbračnog sina svećenika don Frane Ćipika, strica nadbiskupa Lelija

Antonio Francesco Niccolo Cippico bio je dugogodišnji profesor talijanske književnosti na Sveučilištu u Londonu, ali i žestoki iredentist, član talijanske delegacije u Ligi naroda te senator Kraljevine Italije, kojeg je na taj položaj 1923. postavio upravo talijanski fašistički diktator Benito Mussolini.* Već tijekom I. svjetskog rata Cippico je osnivao iredentistička udruženja Pro Dalmazia italiana u talijanskim gradovima, a u Genovi izdavao zbornik La Dalmazia.

Nekadašnja zadarska škola koju su talijanske vlasti nazvale po Antoniu Cippicu (danas OŠ Petra Preradovića): Antonio se rodio 20. ožujka 1877. u Zadru, a njegov otac Venancij bio je državni nadodvjetnik i dvorski savjetnik. Talijanski kralj Viktor Emanuel III. je Antoniu i bratu Josipu 1924. potvrdio plemstvo i odobrio titulu „konte“

Nakon talijanske „okljaštrene pobjede“ i neostvarenog očekivanog teritorijalnog proširenja na istočnojadranske obale, podupirao je fašizam, surađivao s D’Annunzijem u njegovom pohodu na Rijeku te zajedno sa svojim kaštelanskim zemljakom – Arnolfom Bacotichem – osnovao i uređivao časopis Archivio storico per la Dalmazia. Umro je u Rimu 1935., samo šest godina prije nego li će Kaštela nakratko postati dio Italije.

Tri leopardove glave kao talijanaški simbol: rekonstrukcija grba i zastave Pokrajine Zadar (1923.-1944.) u sastavu Kraljevine Italije (prema Ž. Heimeru; FAME); Dio područja Pokrajine Split za talijanske okupacije tijekom II. svjetskog rata – Kaštela su se dijelila na tri općine („Comuni“): Castelli (Kaštel Sućurac), Castel Vitturi (Kaštel Lukšić), Castella Inferiore o Castel Vecchio (Donja Kaštela ili Kaštel Stari)

*JESTE LI ZNALI? – Kako je londonski dom Cippica bio rodno mjesto prvih engleskih crnokošuljaša…

Iako izvorno orijentirane prema revolucionarnoj ljevici, prve fašističke skupine (fasci di combattimento) ustrojio je Benito Musollini u Milanu 1919. godine, kao grupe krajnje desnice. Prvi fascio izvan Italije osnovan je u Londonu, a odluka o tome je donesena upravo u kući Antonia Cippica!

Skupina talijanskih veterana I. svjetskog rata u Londonu 1919. godine: 4. studenog iste godine bivši vojnici osnovali su „Unione Reduci Militari Italiani — Sezione di Londra“, a među istaknutim članovima udruge bio je i Antonio Cippico. U ožujku 1919. Musollini je u Milanu osnovao prva fašistička udruženja, pa londonska skupina predstavlja prvu takvu organizaciju izvan Italije. Službeno je utemeljena u lipnju 1921., a mjesto na kojem se o tome raspravljalo bila je Cippicova kuća u blizini Holland Parka

Mate Božić

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. (Ko)autor monografija, studija i članaka historiografsko-heraldičke tematike u zbornicima, časopisima i web kolumnama.