Početna Kaštela Radovi na kolektorima u Kaštel Novom i Kaštel Gomilici

Radovi na kolektorima u Kaštel Novom i Kaštel Gomilici

348
UDIO

Iz Strabag-a obavještavaju o sljedećim radovima:

“Ovim putem najavljujemo početak radova na kolektoru F-37.3 (Put Sv. Josipa) u Kaštel Novom za 20.9.2022. Predviđeno trajanje radova je 2 mjeseca.

Ovim putem vas obavještavamo da dana 20.09.2022.god. planiramo započeti sa pripremnim radovima na kolektoru F-178.11 u Kaštel Gomilici.

Početak iskopa fekalne kanalizacije je planiran 20.9.2022. god. Predviđeno trajanje radova na tom kolektoru je 2 mjeseca.”