Početna Kaštela Prvi kaštelanski školarci: „Od kolijevke pa do groba najljepše je….“

Prvi kaštelanski školarci: „Od kolijevke pa do groba najljepše je….“

854
UDIO

U Kaštelima, drugom gradu Splitsko-dalmatinske županije po broju stanovnika (prema popisu iz 2021. godine gotovo 38 000 stanovnika) te zamalo među prvih deset gradova u Hrvatskoj, danas djeluje tek jedna srednja i pet osnovnih škola. Sada, na početku drugog polugodišta tekuće 2022./2023. školske godine, prilika je prisjetiti se gdje su se nalazile prve kaštelanske škole, tko su bili prvi učitelji i učiteljice, na kojem jeziku su se poučavali prvi kaštelanski školarci…

Podjela razrednih odjela na muške i ženske učione – prizori iz hrvatskih školskih klupa „dugog 19. stoljeća“ (dio kataloga izložbe „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“, autor Dinko Župan – Muzej „Belišće“, 2020.)

Počevši od zadnjeg pitanja, zanimljivo je istaknuti kako se u kaštelanskim školama hrvatski standardni jezik redovno poučavao tek od 60-ih godina 19. stoljeća! Naime, dominaciju u Dalmaciji stoljećima nametanog talijanskog jezika s Apeninskog poluotoka bilo je iz školskih klupa moguće otkloniti tek nakon pobjeda Narodne stranke na lokalnim izborima. Za to je osobito zaslužan političar Miho Klaić, koji je kao školski nadzornik i savjetnik 1866.-1869. položio temelj širokoj mreži hrvatskih pučkih škola.

Ručni radovi učenica Ženske osnovne škole pučke škole u Novome: školske godine 1869./70. nastavu je pohađalo 72 učenice,a 1874./75. čak 232 učenice (M. Domazet i M. Vuletin: „Donjokaštelanska svakodnevica 1900. – 1939.“)

Nadalje, iako se začetak pučkog školstva u Kaštelima veže za period francuske uprave (početak 19. st.) – prema koautorima M. Domazetu i M. Vuletinu, prva donjokaštelanska općinska pučka (osnovna) škola otvorena je tek 1847. godine – u privatnoj kući obitelji Ivanac na Brcu u Kaštel-Novom. Tada je, prije 185 „školskih“ godina, nastavu pohađalo 102 učenika (Štafilić, Novi, Stari), a poučavali su ih Antun Mlade i Dujka Lozić. Tu je školu donjokaštelanska općina financirala s čak polovicom svojih ukupnih novčanih sredstava!

Zgrada nove pučke škole izgrađene u Novome na predjelu Lončarica – konačno završene 1911. godine i svečano otvorene kao trorazredne pučke škole (M. Domazet i M. Vuletin: „Donjokaštelanska svakodnevica 1900. – 1939.“)
Svečano otvorenje nove školske zgrade u Kaštel-Novome uz okupljeno mnoštvo, pjevačka društva, orkestre limene glazbe, sokolska društva i hrvatske narodne trobojnice izvješene na školskim prozorima (M. Domazet i M. Vuletin: „Donjokaštelanska svakodnevica 1900. – 1939.“)

U školi su bile odvojene ženske i muške učionice, nastava je počinjala 1. listopada, a završavala 31. srpnja dok su početkom 20. stoljeća (uz redovne) postojali i zasebni „donjokaštelanski“ školski praznici (24. lipnja, 2. i 16. srpnja.). Tek je 1909. godine u Donjim Kaštelima bila predviđena izgradnja nove školske zgrade, što su seoski zborovi Štafilića i Starog odbili, a seoski zbor Kaštel-Novog prihvatio…Tako je 1911. bila svečano otvorena nova školska zgrada u Novom, dok je stoljeće kasnije, 2014. godine izgrađena i novija – današnja Osnovna škola „Bijaći“!

Đaci i nastavno osoblje pučke škole u Kaštel-Novom okupljeni pred školskom zgradom na Lončarici 1934. godine (M. Domazet i M. Vuletin: „Donjokaštelanska svakodnevica 1900. – 1939.“)

Mate Božić

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. (Ko)autor monografija, studija i članaka historiografsko-heraldičke tematike u zbornicima, časopisima i web kolumnama.