Početna Kaštela Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća

223
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 24. srpnja (ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 12 točaka.

 1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Kaštela

Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
 2. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje od 2022. – 2024. godine

– Izvjestiteljica t. 4 i 5.: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i  fondove  Europske unije

 1. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

– Izvjestitelj: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

 1. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela za 2022. godinu

– Izvjestitelj: Petar Kapov, službenik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

 1. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

– Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

 1. Godišnje izvješće o stanju trgovačkog društva Zeleno i modro d.o.o. za 2022. godinu

– Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

 1. Prijedlog odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja

– Izvjestitelj t. 10. do t. 12.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Za točku 3., 10., 11. i 12. materijali će biti naknadno dostavljeni.

Poveznice:

Poziv i materijali za 15. sjednicu gradskog vijeća