Početna Kaštela U Radunu slična problematika kao u Rudinama

U Radunu slična problematika kao u Rudinama

145
UDIO

Drugi susret gradonačelnika Denisa Ivanovića i njegovih suradnika sa građanima Kaštela, bio je sinoć u Radunu ispred crkve Kraljice mučenika.Građane tog dijela Kaštela muče slični problemi kao i građane Rudina, a to su vodovov i kanalizacija. Na samom početku gradonačelnik je pojasnio “Plan B” aglomeracije, koji obuhvača Rudine, Radun i Kaštel Lukšić poviše magistrale, te kazao kako taj projekt kreće iduče godine na prolječe. Građani ulice Ivana Pavla II istaknuli su svoju problematiku oko vodoopskrbe, te probleme sa oborinskom odvodnjom. Također, su se požalili na buku i prebrzu vožnju po D8, te tražili postavljanje kamere za mjerenje brzine  na D8.
Građani ulice Put kolovrata iznijeli su svoj problem spajanja na planiranu kanalizaciju, jer je u nekoliko kuća prizemlje niže od razine puta i planirane kanalizacije.U spomenutoj ulici građani su zamolili da se pregleda oštećeni asvalt te saniraju tj.pokose potoci.
Stanovnici Puta Malačke istaknuli su problem sa suhozidima, oborinskim vodama koje uništavaju pristupne ceste prema pojedinim kućama, autobusno okretište te zatražili postavljanje kamera na dječje igralište.
U ulicama Vele njive i Put smokvinca tražilo se djelomično proširenje puta, na što su građani dobili odgovor da je Grad Kaštela otkupio 2 do 3 dužinske dionice po 20 do 30 metara, te se kroz iduću godinu kreće sa proširenjem Smokvinca. U Velim njivama se pregovara oko otkupa zemljišta za par ugibališta za lakše mimoilaženje.
Jedan gospodin postavio je pitanje oko rekonstrukcije Zagorskog puta.
-Za projekt rekonstrukcije Zagorskog puta je izrađen glavni projekt i dobivena građevinska dozvola. U tijeku je rješavanje IP poslova. Predviđena je izgradnja obostranih nogostupa i autobusna ugibališta s nadstrešnicsma,  izgranja javne rasvjete i oborinske odvodnje, pojasnio je proćelnik Ivica Škopljanac.
-Što se tiče vrtića u Radunu, možemo reći kako kreće rekonstrukcija, te je za istu u tijeku javna nabava. Otvaranje ponuda je krajem mjeseca. Procjenjena vrijednost je 667000eura. Od EU fondova Grad Kaštela dobiva  487000 eura, tako da će se dobiti 2 jasličke grupe i nova vrtićka.
Osim ove problematike, građani su iznijeli probleme oko prelaska pruge te zatražili moguću rekonstrukciju, problem sa brzom vožnjom oko nadvožnjaka te predlagali postavljanje uspornika ili kamera.
Usprkos svim problemima s kojima se bori ovaj dio Kaštela koji ima jedan od najljepših pogleda na Kaštelanski kanal, građani su istaknuli kako je život u Radunu ipak puno bolji i lakši nego u godinama iza nas, te kako se vidi da se radi na poboljšanju i olakšanju života tog dijela Kaštela.
Večeras gradonačelnik Ivanović ima treći susret sa građanima Kaštel Sućurca u 18: 30 u kinu Sv.Juraj.