Početna Kaštela Sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća

120
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 9. listopada (ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 19 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2023. g.

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

Izvjestiteljica t. 3. i t. 4.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

5. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2023. godinu

Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

6. Prijedlog II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dodatak 2. Ugovoru o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)

8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 4859 k.o. Kaštel Sućurac

9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o prodaji čest. zem. 4833/1 k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvu Grada Kaštela uz provedbu javnog natječaja

11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

– Izvjestitelj t. 6. do t. 11.: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

15. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

16. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

17. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

18. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestiteljica t. 12. do t. 18.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

19. Prijedlog rješenja o izmjeni  Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Lukšić

– Izvjestitelj: Boško Džolić, predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike