Početna Hrvatska Uvodi se Europska iskaznica za osobe s invaliditetom. Prava bi trebala biti...

Uvodi se Europska iskaznica za osobe s invaliditetom. Prava bi trebala biti priznata u svim zemljama članicama

201
UDIO

Hrvatski sabor usvojio je prošlog tjedna po hitnom postupku konačni prijedlog Zakona o povlasticama u prometu kojima će se omogućiti osobama s invaliditetom da na jednom mjestu imaju uređena prava iz područja mobilnosti. Cilj je da stečena prava vrijede i u ostalim članicama Europske unije.

Novim zakonom, pored povlastica u putničkom željezničkom i putničkom pomorskom prometu iz dosadašnje regulative uredit će se i povlastice i za putovanje cestama. Najznačajnija je novina da se ovim uvodi i Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom te Europska iskaznica za osobe s invaliditetom, a dodatno se uređuje izdavanjem Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Europska komisija će predložiti da se do kraja 2023. godine uvede europska iskaznica za osobe teže pokretljivosti, koja bi trebala biti priznata u svim državama članicama. Primjena u praksi temeljit će se na iskustvu iz pilot-projekta iskaznice EU-a koji se već provodi u osam država članica. Putem iskaznica osobe otežane mobilnosti moći će lakše ostvarivati trenutna prava koja imaju u području pristupačnosti, poput prava na povlaštenu cestarinu i na olakšice kod registracije automobila, povlašteni prijevoz u pomorskom prometu i druge beneficije, ističe predlagatelj novog zakona Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Europska iskaznica vrijedit će na cijelom području EU-a u skladu sa zakonodavstvom države članice koje reguliraju prava osoba s invaliditetom.

 

Registar prava

Donošenjem i provedbom novog zakona osigurat će se provedba dijela EU strategije »Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.« donesene 2021. godine u području prometa, i to posebice unapređenje usluga uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Za tu namjenu uvodi se i Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti. Državne institucije na ovaj način će imati podatke u realnom vremenu, što će olakšati vođenje evidencija, izvještavanje prema Europskoj komisiji, ali i smanjiti birokratiziranost sustava koji zadaje muke kontrolnim mehanizmima. Praktična primjena omogućit će donošenje strateških odluka ključnih za osobe s invaliditetom.

Nacionalni zakon usklađen je s tekstom prijedloga EU Direktive o uspostavljanju europske iskaznice i europske parkirne kartice za osobe s invaliditetom. Direktiva ima za cilj olakšati ciljanoj populaciji pristup pravu na slobodu kretanja, povlaštenom tretmanu i parkirnim pravima dok posjećuju neku drugu državu članicu, bilo da je riječ o turizmu, kulturi, sportu ili zabavi. Novom regulativom zadržana su ista prava iz ranije verzije zakona s time da će se nove iskaznice izdavati bez naplate. Osobe s invaliditetom sa 80 posto ili više postotaka tjelesnog oštećenja te oštećenja donjih ekstremiteta 60 posto ili više ne plaćaju godišnju naknadu za upotrebu javnih cesta koja se izvršava pri registraciji vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu ili u leasingu. Također, osobe s invaliditetom donjeg ekstemiteta 80 posto i više, slijepovidne osobe te civilni i vojni ratni invalidi sa stopostotnim tjelesnim oštećenjima ne plaćaju cestarinu.

Novčana kazna

Financijska sredstva za uspostavu novog sustava te za izdavanje iskaznica osigurana su projektom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) »Unapređenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti«, ističe predlagatelj. Za nadzor i kontrolu korištenja svih iskaznica bit će zaduženi policijski službenici, inspektori ministarstva, prometni i komunalni redari. Predviđene su i novčane kazne za zloupotrebe prava, koje su sada u prijedlogu zakona izražene u eurima. Kaznu od 660 do 1.999 eura platit će prijevoznik, upravitelj javne ceste ili stanica za tehnički pregled ako je svjesno uvažio povlasticu na temelju lažne ili tuđe isprave. Od 300 do 1.000 eura kažnjavat će se vozači koji koriste pravo oslobađanja od cestarine, a da u vozilu nije osoba s invaliditetom, odnosno osobe koje koriste tuđu iskaznicu. U tom slučaju i vlasniku originalnog dokumenta može biti suspendirana povlastica u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Novčana kazna u istom iznosu može biti izrečena i osobi koja odbije dati na uvid dokument službeniku, navodi se u prijedlogu nove regulative.

 

Najviše korisnika parkiranja za osobe s invaliditetom u Zagrebu

Prema podacima Hrvatskih autocesta d.o.o. do kraja prošle godine evidentiran je 20.731 korisnik koji ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za upotrebu autocesta i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Prema podacima iz županija, najveći je broj osoba koje imaju važeći znak pristupačnosti za parkiranje na označenim mjestima za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu, ukupno 11.600. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupno su 4.863 korisnika ove povlastice, u Primorsko-goranskoj 3.875, u Istarskoj 3.079, te u Zadarskoj 1.737. Prema podacima Agencije za obalno linijski pomorski promet na dan 29. ožujka 2023. aktivno je bilo 4.716 iskaznica osoba koje su ostvarile pravo na besplatni prijevoz trajektom za sebe, pratnju i vozilo na državnim linijama.

izvor: novilist.hr