Početna Kaštela Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

137
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 27. studenog ( ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 27 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu

5. Prijedlog odluke o gradskim porezima

– Izvjestiteljica t. 3. do t. 5.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2024. godinu

– Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

7. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

8. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO GIRIČIĆ

– Izvjestitelj t. 7. i t. 8.: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

9. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2024. godinu

10. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2024. godinu

11. Prijedlog programa javnih potreba ostalih udruga građana i organizacija civilnog društva te vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2024. godinu

12. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2024. godinu

13. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2024. godinu

14. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2024.

15. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2024.

16. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2024. godinu

17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) u 2023. godini

18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata u 2023.

– Izvjestiteljica t. 9. do t. 18.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

19. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

-Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

20. Prijedlog odluke o redu na pomorskom dobru

– Izvjestiteljica: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

21. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

22. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela

23. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2024. godinu

– Izvjestiteljica t. 21. do t. 23.: Josipa Kurbaša Banovac, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

24. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela

25. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kaštela u 2024. godini

– Izvjestiteljica t. 24. i t. 25.: Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

26. Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

27. Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Splitu

– Izvjestiteljica t. 26. i t. 27.: Vedrana Malenica, viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Poveznice