Početna Dalmacija Usvojen proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu

Usvojen proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu

242
UDIO

Splitsko-dalmatinska županija je usvojila proračun za 2024. godinu na nedavnoj 24. sjednici Županijske skupštine. Proračun je dobio potporu od 26 vijećnika, dok ih je 5 bilo protiv, a 4 suzdržana.

Župan Blaženko Boban zahvalio je vijećnicima na konstruktivnoj raspravi te naglasio važnost početka realizacije planiranih aktivnosti od 1. siječnja sljedeće godine. Istaknuo je da je rasprava bila izrazito konstruktivna te da su vijećnici razmatrali proračun iz perspektive dobrobiti građana Splitsko-dalmatinske županije.

Predsjednik Županijske skupštine, Mate Šimundić, ocijenio je proračun kao dobar, razvojan i socijalan. Naglasio je da se u proračunu jasno prepoznaje politika vladajućih struktura, koja teži ravnomjernom i cjelovitom razvoju svih dijelova županije, s posebnim naglaskom na obitelj i demografiju. Dodao je da je osobno dao amandman koji se odnosi na vaučere za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u manje razvijenim lokalnim jedinicama.

Jedan od značajnih amandmana koji je usvojen odnosi se na gradnju azila za životinje na području Klisa. Amandman Hrvatske građanske stranke, čiji je vijećnik Toni Jurišić-Sokić istaknuo projekt, predviđa izdvajanje sredstava (50 tisuća eura) za izradu projektne dokumentacije za izgradnju azila. Projekt je prvotno bio planiran u suradnji s Gradom Splitom, no zbog promjene vlasti bio je zaustavljen, te se HGS obratio Županiji kako bi podržala ovu inicijativu.

Ovim usvajanjem proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, očekuje se daljnji razvoj županije s fokusom na ravnomjeran napredak i potrebe građana.