Početna Kaštela Privremena regulacija prometa u Kaštel Lukšiću 29. studenog 2023.

Privremena regulacija prometa u Kaštel Lukšiću 29. studenog 2023.

142
UDIO

Danas, 29. studenog 2023. g. započelo je izvođenje radova na izvedbi kućnih kanalizacijskih priključaka na postojeći kolektor u Cesti dr. Franje Tuđmana, kod broja 521, u Kaštel  Lukšiću (priključak Viculin).

Grad Kaštela je izdao suglasnost za uspostavu privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvođenja radova na navedenom području.

“Suglasni smo sa uspostavljanjem privremene regulacije prometa u skladu sa tipskim shemama privremene regulacije
prometa za vrijeme izvođenja radova iz Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju
radova na cestama (NN 92/19), u nastavku, a sve za potrebe izvođenja radova na izvedbi kućnih kanalizacijskih
priključaka na postojeći kolektor u Cesti dr. Franje Tuđmana, kod broja 521, u Kaštel Lukšiću (priključak Viculin)”.

Vrijeme uspostave privremene regulacije prometa je ukupno vrijeme trajanja radova potrebno za dovršenje svih
potrebnih radova na izvedbi kućnih kanalizacijskih priključaka na postojeći kolektor u Cesti dr. Franje Tuđmana,
kod broja 521, u Kaštel Lukšiću (priključak Viculin). Očekivano minimalno vrijeme trajanja izvođenja radova
iznosi 5 (pet) dana.