Početna Važniji brojevi

Važniji brojevi

• Jedinstveni broj za hitne službe 112 [Emergency number]
• Javni bilježnik Kaštela, Kaštel Stari Tatjana Perić, 021 232 333
• Policija 192 [Police office – goverment]
• Vatrogasci 193 [Fire brigade]
• Hitna pomoć 194 [Emergency first aid]
• Zavod za zapošljavanje Kaštela, 021 232 339
   Kaštel Kambelovac, Kralja Krešimira 1
• Policijska uprava Splitsko-dalmatinska 021/307-111 [Police office – Split]
• Policijska postaja Kaštela 021/221 449, 309 – 088 [Police office – Kaštela]
• Gradska uprava Kaštela 021/205-200
• Katastar Kaštela 021/225-918
• Porezna uprava Kaštela, Telefon 021/680-701
   Adresa 21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić bb
• Zemljišnik Kaštela, Kaštel Lukšić, Obala K.Tomislava 2,telefon  021/228-111
   Radno vrijeme 08:30 – 13:00
• Spašavanje na moru 9155 [Rescue at sea]

• Gorska služba spašavanja Split –
   dežurna služba GSM 091 721 0001 [Mountain rescue service]
• Lučka kapetanija Split, ispostava Kaštela 021/223-441 [Harbour of Split]
• HAK – Hrvatski auto klub (Pomoć na cesti) 1987 [Roadside assitance]
• Turistička zajednica grada Kaštela 021/227-933
• Komunalno redarstvo Kaštela 099/7334-864
* Komunalni odjel u Kaštelima 021 205-218
• Vodovod i kanalizacija d.o.o. – Split 021/383 – 816
• Elektrodalmacija Split 0800-300-413
• Promet d.o.o. Split 021/407-999
• Splitsko–dalmatinska županija 021/400-200
•  Poduzetnički centar Kaštela 021 611 – 310
• Ured državne uprave u Splitsko–dalmatinskoj županiji, ispostava Kaštela 021/226-133

Dom zdravlja “KAŠTELA”
Kaštel Sućurac
Kneza Trpimira 1
Tel. 021/224-111

Dom zdravlja “KAŠTELA”
Kaštel Stari

Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-366

Ordinacija opće medicine – Dr. LAHORKA PEJKOVIĆ
Kaštel Sućurac
Kneza Trpimira 1
Tel. 021/225-070

Ordinacija opće medicine – Dr. IVANA VISKOVIĆ
Kaštel Sućurac
Kneza Trpimira 1
Tel. 021/226-003

Ordinacija opće medicine – Dr. LJUBICA PAVELIN
Kaštel Gomilica
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/223-301

Ordinacija opće medicine – Dr.NILIA JELIĆ
Kaštel Gomilica
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/223-279

Ordinacija opće medicine – Dr.ALENKA KNEŽEVIĆ
Kaštel Stari
Javorska b.b.
Tel. 021/231-666

Ordinacija opće medicine – Dr. ANÐELKA LUETIĆ
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-708

Ordinacija opće medicine – Dr. BLANKA MILETIĆ
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-708

Ordinacija opće medicine – Dr. MARIN RILOV
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/231-969

Ordinacija opće medicine – Dr. SILVANA BOBAN
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-708

Centar manuelne medicine “TRANFIĆ FIZIO MADICAL”
Kaštel Novi
Cesta dr.Franje Tuđmana 5a
Tel. 021/230-555
Mob. 098/676-155, 098/896-409

Pedijatrijska ordinacija – Dr. ALIDA ČENIĆ ROGULJ
21216 Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-366

Pedijatrijska ordinacija – Dr. MILKA ODŽA
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-366

Ginekološka ordinacija – Dr. LINDA ZANCHI
Kaštel Sućurac
Kneza Trpimira 1
Tel. 021/225-999

Internistička ordinacija – Dr. ŽELJKO KEZIĆ
Kaštel Sućurac
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/225-070

Labaratorij – Dr. BLANKA MILETIĆ
Kaštel Stari
Cesta dr.Franje Tuđmana bb
Tel. 021/230-708

GRADSKA KNJIŽNICA Grada Kaštela

Ravnateljica: Renata Dobrić, dipl. knjižničar

Telefon: 021 225 944

E-mail: gk-kastela@st.t-com.hr

Web adresahttp://www.gkk.hr/

MUZEJ GRADA KAŠTELA

Ravnatelj: Ivan Šuta, prof.

Tel: 021/ 260-245
021/ 260-246
021/260-249

E-mail:  muzej-grada-kastela@st.htnet.hr

Web adresa: http://www.muzej-grada-kastela.hr/

DJEČJI VRTIĆI

Ravnateljica: Ivanka Vučica

E-mail: info@dv-kastela.hr

Telefon: 021/ 224-739

Web adresahttp://www.dv-kastela.hr

SPORTSKI OBJEKTI

Ravnatelj: Tonči Šiškov, dipl.ing
E-mail: sportskiobjektikastela@gmail.com

Telefon:
Sportska dvorana Kaštel Stari – 021 232-101
Sportska dvorana Kaštel Sućurac – 021 225-400

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju: kontakt@kastela.com