Početna Kaštela Dodjela bonova za el.energiju korisnicima socijalne naknade

Dodjela bonova za el.energiju korisnicima socijalne naknade

Podjela je u tijeku, a vršiti će se i slijedeći tjedan u vremenu od 7,30 do 14,30 u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb u Kaštel Starom.

948
UDIO

struja

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike osobne invalidnine koji navedena prava ostvaruju u nadležnosti Centra za socijalnu skrb Podružnica Kaštela, da se u što kraćem roku jave u službene prostorije Centra radi preuzimanja Rješenja i bonova za električnu energiju.

Podjela je u tijeku, a vršiti će se i slijedeći tjedan u vremenu od 7,30 do 14,30 u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb u Kaštel Starom.