Početna Kaštela Senzacionalno – More u Kaštelima uz bok moru Visa i Lastova

Senzacionalno – More u Kaštelima uz bok moru Visa i Lastova

Ova ispitivanja koja već nekoliko godina dokazuju iznimnu kakvoću Kaštelanskog zaljeva, trebala bi razbiti neslavni sinonim „Crna točka Jardrana“ koji se vezao za Kaštelanski zaljev zadnjih 20-ak godina.

14753
UDIO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koliko puta ste izazvali čuđenje i kritike konstatirajući da se kupate u Kaštelima?  Koliko puta ste čuli da je opasno jesti ribu i rakove iz Kaštelanskog zaljeva?

Da takva pitanja i čuđenja nemaju osnove, pokazuju najnoviji rezultati redovnog ispitivanja  kakvoće mora za kupanje na kaštelanskim plažama objavljeni za mjesec srpanj, na web stranici za praćenje kakvoće mora u RH  (www.baltazar.izor.hr. ), koji govore da je more izvrsno za kupanje na svim ispitivanim lokacijama.

Split, Kaštela- najpovoljnije cijene klima uređaja.

Ljepoti Kaštela možete se diviti u sesiji snimaka dronom gdje smo snimili Kaštela:

Snimke Kaštela by Parchy CO.

Uzorkovano je sveukupno 11  referentnih točaka  i to Resnik,  Gabine – Kaštel Štafilić, Đardin, Hotel Palace – Kaštel Stari, Miljenko i Dobrila, Šulavi, Puntica (Poštanski)-Kaštel Lukšić, Baletna škola – Kaštel Kambelovac, Torac i Kamp – Kaštel Gomilica i Gojača –Kaštel Sućurac.

Ovi rezultati potvrđuju da je more u Kaštelanskom zaljevu ponovno vrhunske kvalitete, kao što je i bilo prije industrijalizacije, ali i da se napokon rješavaju problemi sa ilegalnim kanalizacijskim ispustima.  Tome u prilog idu i bioindikatori čistog mora kao što su periska i hridinski ježinac. Ovi ispitivanja koja već nekoliko godina dokazuju iznimnu kakvoću Kaštelanskog zaljeva, trebala bi razbiti neslavni sinonim  „Crna točka Jadrana“ koji se vezao za Kaštelanski zaljev zadnjih 20-ak godina.

IT profesionalci već 20 godina.

¸kaštelanski 2

Kada govorimo o legislativi vezanoj za kakvoću mora, važno je naglasiti da se ocjene kakvoće mora određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).

Tisuće slika prelijepih Kaštela.
Galerija fotografija Kaštela.

Koji se standardi primjenjuju pri ocjenjivanju kvalitete mora? Naime, Nacionalnom uredbom o kakvoći mora za kupanje propisuju se standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži kojima se određuju granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora.  Mikrobiološki pokazatelji kao najvažniji parametar koji se prate u moru su crijevni Enterokoki i Escherichia coli. Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena, prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja. Razvrstano more za kupanje prikazuje se na kartografskom prikazu obojanim kružnim simbolom (izvrsno-plavo, dobro-zeleno, zadovoljavajuće-žuto i nezadovoljavajuće-zeleno).  Prilikom uzorkovanja prate se i meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

S obzirom da je kaštelanskim kupačima najvažnija trenutačna kvaliteta mora za kupanje, upravo je pojedinačna ocjena kakvoće mora iskazana po točkama, odnosno po pojedinoj kaštelanskoj plaži najvažnija, jer pokazuje trenutno stanje mora za kupanje koje je po standardima kakvoće uz bok Lastovu, Visu i ostalim destinacijama poznatim po kristalno čistom moru. Nadajmo se da će ovakvi rezultati biti redoviti.

Tisuće slika Kaštela možete pogledati ovdje :  Slike Kaštela.

Pictures of Kaštela (Juste click)

www.Kastela.COM by Parchy CO. website.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dron snimke Kaštela.

Sada kada imamo čisto more važno ga je i očuvati,  ali je i vrijeme za dodatne sadržaje, jer more i sunce nisu više dovoljni!