Početna Kaštela Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

692
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 24. rujna 2019. g. (utorak) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 21 točke:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“

– Izvjestitelji: predstavnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

4. Prijedlog odluke  o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU 17)

– Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

– Izvjestiteljica t. 5. i t. 6.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu  nabavu

7. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjene Programa financiranja javnih potreba javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

9. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

10. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. godinu

11. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

12. Prijedlog odluke  o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada Kaštela

13. Prijedlog odluke o isplati jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020.

14. Prijedlog odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kaštela

– Izvjestiteljica t. 7. do t. 14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

16. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

17. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2019. g.

– Izvjestiteljica: Višnja Špika, viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

18. Prijedlog odluke  o ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 6567/1 i 6568 k.o. Kaštel Sućurac

19. Prijedlog odluke  o ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za 12/2630 dijela čest. zem. 1778/2 k.o. Kaštel Novi

– Izvjestiteljica t.18. i t.19.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

20. Prijedlog zaključka o donošenju i objavi pročišćenog teksta odredbi za provedu Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

21. Prijedlog zaključka o donošenju i objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana uređenja Kaštela

– Izvjestitelj t. 20. i t. 21.: Boris Škara, pročelnik  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Napomena: Materijali uz t.20. i 21. biti će naknadno dostupni.