Početna Hrvatska Uručeni ugovori poduzetničko-potpornim institucijama urbane aglomeracije Split

Uručeni ugovori poduzetničko-potpornim institucijama urbane aglomeracije Split

374
UDIO

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric uručili su u Splitu ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ugovori su uručeni korisnicima projekata, Gradu Splitu, Razvojnoj agenciji Split – RaST, Razvojnoj agenciji općini Dugopolje – ODRAZ, Razvojnoj agenciji općine Lećevica – LASTA, Mosaic Incubatoru, Razvojnoj agenciji grada Kaštela, ROTERMU d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje termo instalacija, zastupanje i promet robom, Poduzetničkom centru SCALA te E.C.H.R.-u.

Riječ je o projektima kojima se ojačavaju poduzetničko-potporne institucije urbane aglomeracije Split s ciljem pružanja inovativnih i kvalitetnih usluga poduzetnicima s područja Grada Splita. Ukupna vrijednost projekta iznosi 30,8 milijuna kuna, a vrijednost bespovratnih sredstava fondova Europske unije iznosi 25,2 milijuna kuna.

“Popisom 9 ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava vrijednih preko 17 milijuna kuna ojačavaju se poduzetničko-potporne institucije urbane aglomeracije Split s ciljem pružanja inovativnih i kvalitetnih usluga poduzetnicima s ovog područja. Potpisom ugovora za projekt „Biraj biciklu!“ vrijednog 13,6 milijuna kuna nastavlja se uspostava i razvoj sustava javnih bicikli na području urbane aglomeracije Split kao alternativnog oblika javnog prijevoza. Kroz ovaj projekt na području aglomeracije postavit će se 41 nova postaja s 242 bicikle i uspostaviti dvije biciklističke prometnice – jedna u Trogiru a druga u Splitu”, izjavila je ministrica Tramišak prilikom uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ministrica Tramišak izrazila je zadovoljstvo potpisanim ugovorima namijenjenih ITU Grada Splita.

“Raduje me dolazak u Split jer svi ovi ugovori koje danas uručujemo vama korisnicima dokaz su da se Grad Split razvija i da ulaže u svoje poduzetnike. Želim Vam svima brzu realizaciju ovih projekata te da potpisani ugovori budu na korist cijeloj zajednici”, naglasila je ministrica te je čestitala korisnicima na ugovorima.

Na svečanom uručivanju ugovora uz ministricu Natašu Tramišak i ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica bili su prisutni i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara te rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU, Nataša Tramišak i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric uručili su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava:

ITU – URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split  (Izravna dodjela – strateški projekt)

Alokacija poziva: 10.893.396,69 HRK
NAZIV PROJEKTA: „Biraj biciklu!“

KORISNIK: Grad Split
GRAD/OPĆINA: Split
PARTNERI: Grad Trogir, Grad Kaštela, Grad Solin, Općina Dicmo, Općina Klis, Općina Podstrana i Općina Dugopolje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.609.435,83 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 10.893.396,68 HRK
Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split popularizirat će se korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza u cilju povećanja broja putnika u javnom prijevozu. U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i projektni partneri dobit će 41 novu stanicu javnih bicikala s ukupno 242 bicikla te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice. Projekt se sastoji od tri temeljna ulaganja:

izgradnja i označavanje biciklističkih prometnica na području UAS-a u gradovima Trogiru i Splitu,

implementacija novog sustava javnih bicikala na području UAS-a te

izrada analitičke podloge za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS-a.

ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Alokacija poziva: 22.085.676,00 HRK
NAZIV PROJEKTA: Uspostavljanje Poduzetničkog centra Roterm d.o.o. za potrebe poduzetnika na području Općine Muć i cijele Urbane aglomeracije Split

GRAD/OPĆINA: Split (48%) i Muć (52%)
KORISNIK: ROTERM d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje termo instalacija, zastupanje i promet robom
PARTNERI: Općina Muć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.442.510,70 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 2.076.134,09 HRK
Osnovni cilj projekta “Uspostavljanje Poduzetničkog centra Roterm d.o.o. za potrebe poduzetnika na području Općine Muć i cijele Urbane aglomeracije Split” je povećanje podrške poduzetništvu na navedenom području.
U okviru projekta planira se integrirati trenutno zapušteni “brownfield” objekt u Donjem Muću i osigurati uvjete za njegovo korištenje za pružanje usluga MSP-ovima od strane stručnjaka PC Roterm, a što će potpomoći razvoj cijelog područja.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ

GRAD/OPĆINA: Dugopolje ( 95%), Lećevica i Omiš
KORISNIK: RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPOLJE – ODRAZ
PARTNERI: Općina Dugopolje, Grad Omiš i Razvojna agencija Općine Lećevica Lasta
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.149.056,30 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.825.701,61 HRK
Predmetni projekt obuhvaća razvoj kapaciteta, kompetencija i usluga Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ kroz koje će se ista profilirati kao akcelerator zelenog razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva (MSP) te specijalizirati za podršku djelatnosti prerađivačke industrije. Projektom se ulaže u usluge i kapacitete Razvojne agencije ODRAZ kako bi ista pružala visokokvalitetnu podršku MSP-ima s prostora Općine Dugopolje, Općine Lećevica te Grada Omiša, s ciljem razvoja inovativnih i održivih rješenja MSP-a, prelaska na zelene oblike poslovanja, podizanja razine konkurentnosti te učvršćivanja položaja MSP-a na tržištu.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica- LASTA

GRAD/OPĆINA: Lećevica (96%), Omiš, Muć i Dugopolje
KORISNIK: Razvojna agencija Općine Lećevica Lasta
PARTNERI: Grad Omiš, Općina Lećevica, Općina Muć i Razvojna agencija Općine Dugopolje – Odraz
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.632.817,27 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.387.894,56 HRK
Projekt obuhvaća razvoj kompetencija i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica – LASTA te razvoj novih programa i usluga učinkovite podrške mikro, malom i srednjem poduzetništvu kroz koji će se ista profilirati kao suburbani inovativni centar te specijalizirati za podršku poljoprivrednoj djelatnosti i mikropoduzetništvu.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela

GRAD/OPĆINA: Općina Lećevica (60%), Kašetela (40%)
KORISNIK: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA
PARTNERI: Grad Kaštela, Općina Lećevica i IRI Centar d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.969.795,66 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.640.015,61 HRK
Projekt ima za svrhu ojačati Razvojnu agenciju Grada Kaštela u aspektu kadrovskih, programskih i tehničkih kapaciteta radi pružanja visokokvalitetnih profesionalnih usluga podrške mikro, malim i srednjim poduzećima. Projektom se Razvojna agencija Grada Kaštela djelovanjem usmjerava prema valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, za koje je analizom projektnog područja utvrđeno kako su intenzivno povezani s kulturnom baštinom i kreativnim industrijama, pri čemu je istovremeno naglasak na primjeni kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede kao važnim razvojnim resursima.
NAZIV PROJEKTA: RaSTom do razvoja poduzetništva

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: Razvojna agencija Split-RaST d.o.o. za usluge i razvoj
PARTNERI: Grad Split
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.279.827,34 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.937.852,77 HRK
Projektom “RaSTom do razvoja poduzetništva” ojačavaju se kapaciteti poduzetničko potporne institucije Razvojne agencije Split – RaST i ista se umrežava s PPI iz RH i EU koji pružaju usluge malim i srednjim poduzetnicima iz područja visokotehnoloških djelatnosti. Razvijaju se i pružaju visokokvalitetne i inovativne usluge edukacije, savjetovanja, informiranja i problem solvinga za MSP.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: Mosaic Incubator d.o.o.
PARTNERI: CEDRA Split j.d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.401.211,46 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.035.392,73 HRK
Svrha projekta je razvoj i unapređenje bioekonomije i vezanih industrija kroz inovacije, poduzetništvo i partnerstvo koje doprinose stvaranju novih proizvoda i povećanju konkurentnosti poduzeća koristeći nove tehnologije. Projektom je planirano unapređenje poslovne infrastrukture i razvoj novih usluga poduzetničko potpornog inkubatora R.D.I. Mosaic d.o.o. s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika te pružanje konkurentne podrške MSP-ovima (u sektoru hrane i bioekonomije) uz podršku partnera CEDRE Split.
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o.

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: PODUZETNIČKI CENTAR SCALA d.o.o. za poslovne usluge
PARTNERI: Općina Podstrana
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.830.432,04 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.440.552,12 HRK
Cilj projekta je putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o. na području Urbane aglomeracija Split omogućiti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj MSP kroz pružanje podrške te jačanje vlastitih kapaciteta i kompetencija. Projektom se doprinosi rješavanju problema konkurentnosti MSP i zapošljavanja te nedostatne i nepovezane potporne infrastrukture.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta poduzetničkog centra Urbanex

GRAD/OPĆINA: Split (30%) i Muć (70%)
KORISNIK: URBANEX, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo
PARTNERI: Općina Muć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.686.084,09 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.433.171,44 HRK
Projekt je usmjeren na razvoj novih usluga za mikro, male i srednje poduzetnike na području Općine Muć i Grada Splita, pri čemu će se istovremeno ojačati kompetencije i kapaciteti poduzetničkog centra Urbanex u svrhu podizanja razine kvalitete usluga koje se nude MSP-ima. Cilj projekta je doprinijeti općem razvoju MSP-a kroz pružanje podrške u poslovanju i širenju istog, unaprjeđenju organizacijskih aspekata poslovanja te razvoju novih inovativnih proizvoda – pametnih rješenja – koja imaju praktičnu primjenu, posebice u kontekstu rješavanja lokalno specifičnih problema s kojima se susreću lokalne zajednice u ruralnim i urbanim područjima.
NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničkog akceleratora za tehnologije u zdravstvu

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: E.C.H.R. društvo s ograničenom odgovornošću, za usluge
PARTNERI: PODUZETNIČKI CENTAR SCALA d.o.o. za poslovne usluge
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.847.241,92 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.570.155,62 HRK
Projektni prijedlog usmjeren je ka uvođenju sektorski specifičnih usluga izgradnje poduzetničkih kapaciteta, znanja i vještina MSP-ova IT sektora u području razvoja inovativnih rješenja u zdravstvu. ECHR akcelerator stvara okolinu pogodnu za razvoj inovacija koja putem rada s ulagačima, MSP-ovima, zdravstvenim ustanovama, znanstveno istraživačkim ustanovama i stručnjacima vodi ka razvijaju ideje i njezinu plasiranju na tržište pri tome nudeći MSP-ovima svu potrebnu edukaciju.