Početna Kaštela Mihanović: Split će zajedno sa susjednim gradovima izgraditi kompostanu u Kaštel Štafiliću

Mihanović: Split će zajedno sa susjednim gradovima izgraditi kompostanu u Kaštel Štafiliću

930
UDIO
Grad Split se mora nastaviti razvijati u smjeru zelenog grada u kojem briga za okoliš predstavlja nužnu brigu i potrebu građana. Takvo će se koračanje temeljiti na pravilnom upravljanju otpadom, izgradnjom adekvatne infrastrukture i različitim aktivnostima pomoću kojih će se povećati stopa odvajanja otpada, poručuje Vice Mihanović, HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika.
– Dio našeg tima upravo su stručnjaci iz Ljubljane koji su Ljubljanu doveli na poziciju zelene prijestolnice Europske unije pa ćemo shodno njihovim planovima raditi i mi. Već su poduzeti koraci kojima će stopa odvajanja otpada porasti do 60% i stopa biorazgradivog otpada za najmanje 40%. Ovaj proces nastavit će se kroz edukativno-informativne aktivnosti o razdvajanju otpada putem medija, društvenih mreža, radionica po dječjim vrtićima i školama, ali i edukacije po gradskim kotarevima, mjesnim odborima i ostalim značajnim institucijama – govori Mihanović.
Mihanović će, kaže, osigurati i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada po sustavu „od vrata do vrata.“
– Nabavit ćemo podzemne i polupodzemne spremnike ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna kojima će se na približno 100 lokacija smanjiti broj odvoza i radnika, kao i neugodni mirisi i problem gomilanja otpada. Ovaj projekt će također i vizualno uljepšati grad – kaže Mihanović i ističe kako je planirana i naplata usluga gospodarenja otpadom po količini otpada predanog na zbrinjavanje na bazi onečišćivač plaća.
– Uvest ćemo i elektronsku evidenciju odvoza otpada – govori Mihanović koji u planu ima izgraditi četiri nova reciklažna dvorišta.
– Nakon stavljanja u funkciju prvog reciklažnog dvorišta Put Oršica financiranog bespovratnim europskim sredstvima, imam u cilju do kraja 2022. godine realizirati još četiri reciklažna dvorišta – kaže Mihanović i dodaje kako će građane bolje upoznati s već postojećim mobilnim reciklažnim dvorištima te će raditi na njihovu povećanju u vidu minimalno tri nova mobilna reciklažna dvorišta.
Definirana je i lokacija sortirnice, poručuje Mihanović
– Sortirnicu planiramo izgraditi na području sjeverno od odlagališta Karepovac. Kada završimo studijsko-projektnu dokumentaciju i ishodimo lokacijske dozvole, cilj je prijaviti se na pozivni natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava Europske unije te u konačnici osposobiti sortirnicu u 2024. godini – kaže Mihanović koji ima rješenje i za kompostanu.
– Kompostana će biti izgrađena na zajedničkoj lokaciji u Kaštel Štafiliću sa susjednim gradovima i općinama. Cilj je odvojeno prikupljeni biootpad tamo otpremiti i tako proizvesti visokokvalitetni humus – govori Mihanović.
Što se tiče Karepovca, izgradit će se sustav otplinjavanja kako bi se svi nastali plinovi spalili i učinili neopasnim za okolinu, kaže Mihanović.
– Ozelenit ćemo stari dio deponija, a nakon otvaranja CGO-a u Lećevici, odradit će se faza sanacije te u potpunosti napustiti Karepovac kao lokacija za odlaganje otpada. Zajedno sa stručnjacima utvrdit ćemo mogućnosti korištenja Karepovca kao zone za rekreaciju na kojoj ćemo izgraditi sportske i rekreacijske sadržaje – zaključuje Mihanović.
izvor: dalmacijanews.hr