Početna Kaštela Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća

90
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela koja će se održati 21. srpnja (srijeda) 2021. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 23 točke

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće (1.) sjednice Gradskog vijeća

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kaštela za razdoblje 2014. – 2019. g.

– Izvjestitelj: predstavnik stručnog izrađivača GISplan d. o. o .Split

5. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2020. godinu

– Izvjestitelj: Ante Šiškov, v. d. ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

6. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela za 2020. godinu i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2020. godinu

– Izvjestitelj: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2020. godinu i Godišnji izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2020.. godinu

– Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2019/2020. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za 2020. godinu

– Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”

9. Prijedlog odluke o prijevozu putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kaštela

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji parkiranja

13. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Grada Kaštela (2021.-2023.)

– Izvjestiteljica t. 9. do t. 13.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko – pravne poslove i zaštitu okoliša

14. Prijedlog odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području Grada Kaštela u školskoj godini 2021./2022. kao financijske pomoći roditeljima

– Izvjestitelj: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Kaštela za lipanj – prosinac 2021.g.

– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Muzeja grada Kaštela

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Javne ustanove Športski objekti Kaštela

– Izvjestitelj t. 16. i 17.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

18. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,

imovinsko – pravne poslove i zaštitu okoliša

19. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

20. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

21. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe

22. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja

23. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za međugradsku i međunarodnu suradnju

– Izvjestitelj: t. 19. do t. 23.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Napomena: Materijali pod t. 18. do t. 23. biti će naknadno dostupni

Sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Materijale i poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta